AGENDA 2020

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 12 oktober 2020.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

Voorlopig is het meeste van vaste activiteiten vervallen

(naar bovenzijde pagina)

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

       Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

       Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”

Di.   10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’r

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

Oecumenische Taizëvieringen

Helaas tijdelijk weer gestaakt.

 

Protestantse Gemeente

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur;

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk;

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

Op beperkte schaal kunnen  gemeenteleden een dienst bijwonen na voorafgaande telefonische aanmelding (zie agenda).

 

Oppas en kindernevendienst

Eenmaal per maand zal er weer oppas aanwezig zijn en kindernevendienst worden gehouden.

De data zijn: 8 november, 13 december en 17 januari.

Bij voorrang kunnen ouders met kinderen zich aanmelden voor deze diensten op de donderdagen vooraf via telefoon of per app bij Talitha (06-44 08 88 44) of bij  Carin (06-20 45 54 83).

 

R.K. Deelparochie

In de Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen zijn alle weekenddiensten hervat, ve in Rozenburg op dinsdag. Wel met beperkingen: tevoren aanmelden en handhaving van de geldende coronamaatregelen.

 

Voor digitale vieringen: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl klik op Spijkenisse > speciale link.

 

Mariakerk beperkt open

Op zondag

Er worden weer eucharistievieringen in de Mariakerk gehouden. Wel zijn daar de nodige regels voor afgesproken. U komt wel voor eigen risico!  En met handhaving van de regels die het RIVM ons voorschrijft!

Toegang alleen voor wie zich vooraf heeft aangemeld. Dit kan per zondag alleen telefonisch op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur via nummer: 438 31 15

 

In de week

Op maandag en donderdag is er een eucharistieviering zonder aanmelding, maar wel volgens de huidige maatregelen en voor eigen risico.

 

Voor gebed of het opsteken van een kaarsje is de Mariakerk alleen open op de

donderdagen van 11.00 tot 12.00 uur.

Toegang op eigen risico met handhaving van de voorgeschreven regels.

In oktober is er elke donderdag om 19.00 uur een Rozenkransgebed.

 

Agenda

Door verscherpte maatregelen zijn vrijwel alle vaste activiteiten voorlopig opgeschort.

 

Oktober

 

Woensdag 14 oktober

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 15 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 18 oktober

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 16 oktober tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).

Woensdag 21 oktober

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 22 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zondag 25 oktober

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 23 oktober tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 30 personen).

Woensdag 28 oktober

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 29 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 31 oktober

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

 

November

 

Zondag 1 november

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 30 oktober tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).

Woensdag 4 november

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Donderdag 5 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zaterdag 7 november

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 8 november

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 6 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 30 personen). Vandaag ouders met kinderen voorrang; zie bij actuele berichten

Woensdag 11 november

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 12 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 15 november

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 13 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).

Woensdag 18 november

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 19 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zondag 22 november

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 20 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 472 27 27 (max. 30 personen).

Woensdag 25 november

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 26 december

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 28 november

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. In december gesloten

Zondag 29 november

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden nodig. Dit kan telefonisch op vrijdag 27 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 30 personen).

 

 

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder