AGENDA 2020

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 19 februari 2020.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

       Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

       Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

Zo.   10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”

Di.   10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’r

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

Veertigdagentijd

▪ Soepmaaltijden

ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd weer soepmaaltijden.

Op de donderdagavond van 18-19 uur. Dit zijn de data:

 

  5 maart      in de Dorpskerk

12 maart      in de Mariakerk

19 maart      in de Dorpskerk

26 maart      in de Mariakerk

  2 april        in de Dorpskerk

Voor de opbrengst van de collecten bij de soepmaaltijden is opnieuw gekozen om Jouke Schat financieel te ondersteunen voor zijn werk in Togo/Afrika.

 

▪ Vespervieringen in de ‘Stille Week’

In de eerste helft van de ‘Stille Week’ wordt telkens om 19.00 uur een oecumenische vesperviering gehouden in de Dorpskerk. De voorgangers daarin zijn:

maandag 6 april     -  dhr. Harry Wols

dinsdag 7 april       -   dhr. Léon Janssen en mw. Leny Janssen-Impens

woensdag 9 april    -   mw. Leny Janssen-Impens en dhr. Léon Janssen en

Graag kom en lepel meebrengen.

 

Protestantse Gemeente

 

R.K. Deelparochie

 

 

Agenda

 

 

Februari

 

Woensdag 19 februari

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 20 februari

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep o.l.v. ds. Huls (P).

Maandag 24 februari

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 25 februari

       18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

Woensdag 26 februari

       19.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 27 februari

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

       20.30 uur Platte Driedijk 49. (Bijbel)gespreksgroep (‘Lam Gods’ 1) o.l.v. ds. Huls (P).

Vrijdag 28 februari

       19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 29 februari

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

 

       Maart

 

Maandag 2 maart

       20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).

Dinsdag 3 maart

       20.00 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Woensdag 4 maart

       10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).

Donderdag 5 maart

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       Interkerkelijke Activiteiten Commissie - Veertigdagentijd (O).

       18.00 uur Dorpskerk. Sobere soepmaaltijd; opbrengst voor een project in Togo. Graag kom en lepel meebrengen.

Vrijdag 6 maart

       19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Zaterdag 7 maart

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 8 maart

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

       14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert; toegang vrij.

Dinsdag 10 maart

       14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

       20.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Woensdag 11 maart

       20.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 12 maart

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut (P).

       Interkerkelijke Activiteiten Commissie - Veertigdagentijd (O).

       18.00 uur Mariakerk. Sobere soepmaaltijd; opbrengst voor een project in Togo. Graag kom en lepel meebrengen.

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Vrijdag 13 maart

       19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 15 maart

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 16 maart

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Woensdag 18 maart

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 19 maart

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       Interkerkelijke Activiteiten Commissie - Veertigdagentijd (O).

       18.00 uur Dorpskerk. Sobere soepmaaltijd; opbrengst voor een project in Togo. Graag kom en lepel meebrengen.

       20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep o.l.v. ds. Huls (P).

Zaterdag 21 maart

       9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.

       19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

       20.00 uur Dorpskerk. Jubileumconcert Chr. Gem. Koor ‘Rejoice’.

Zondag 22 maart

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Dinsdag 24 maart

       14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 25 maart

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 26 maart

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       Interkerkelijke Activiteiten Commissie - Veertigdagentijd (O).

       18.00 uur Mariakerk. Sobere soepmaaltijd; opbrengst voor een project in Togo. Graag kom en lepel meebrengen.

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

       20.30 uur Platte Driedijk 49. (Bijbel)gespreksgroep (‘Lam Gods’ 2) o.l.v. ds. Huls (P).

Vrijdag 27 maart

       19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet'- DRIE weken (O).

Zaterdag 28 maart

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 29 maart

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 30 maart

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 31 maart

       18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder