AGENDA 2022

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 23 november 2022.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

 

Centrale agenda

Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,

Brasemstraat 46, 3192 TD,  telefoon 416 13 03;

e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:

(K)         =    Katholiek;

(O)         =    Oecumenisch;

(P)         =    Protestantse Gemeente;

(.*)         =    meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

● Vast rooster

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

                                   ‘Open Dorpskerk’ met koffie en / of lunch

 

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken  in De Aanbouw

• Eerste woensdag van de maand

       Dorpskerk, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering

       Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend ‘De Zonebloem’

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”#

Di.   10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

 

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

▪ Taizévieringen

De gebedsvieringen worden gehouden op de eerste woensdag van de maand om 19.00 uur in de Dorpskerk

 

▪ Rommel- en snuffelmarkt

Open voor verkoop op de laatste zaterdag van de maand tussen 9.30 en 13.00 uur.

● Jan Groot Bramel, tel. 06-38222469

 

Protestantse Gemeente

▪ Kerkdiensten

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden ook uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur.

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk (tot zeven dagen na uitzending zonder inloggen);

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

 

▪ Kindernevendienst is aanwezig op, 1 27 november (1e Advent), 4, 11, 18 en 25 december.

▪ Kerkoppas op aanvraag bij Susanne van Veelen, telefoon 0629441514;

e-mail: susannevanveelen@gmail.com

 

▪ Uitzendingen in de week

Telkens op de eerste maandag van de maand wordt een gevarieerd programma uitgezonden om 14.00 uur. Dit is bedoeld voor onderlinge saamhorigheid voor hen die thuis zitten.

 

▪ Gebedsgroep

De veertiendaagse bijeenkomst van de gebedsgroep wordt gehouden op maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk.

 

R.K. Deelparochie

--

 

Agenda

 

November

 

Donderdag 24 november

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 26 november

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

       9.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

       15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding huwelijk (K).

Zondag 27 november

       11.00 uur Mariakerk. Repetitie voor Kerstspel (K).

Dinsdag 29 november

            19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding huwelijk (K).

Woensdag 30 november

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

 

December

 

Zaterdag 3 december

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

 

Maandag 5 december

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 6 december

       13.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K).

       19.30 uur Mariakerk. Locatieraad (K).

Woensdag 7 december

       14.00 uur De Aanbouw. Verg. Protestantse Vrouwendienst (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Donderdag 8 december

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' voor 3 weken (O).

Zaterdag 10 december

       10.00 uur Mariakerk kerkplein. Kerstmarkt

Zondag 11 december

       11.00 uur Mariakerk. Repetitie voor Kerstspel (K).

Dinsdag 13 december

       19.00 uur Mariakerk. Kerk versieren.

Woensdag 14 december

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 15 december

       13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).

Vrijdag 16 december

       16.00 - 21.00 uur Dorpskerk/De Aanbouw. Kerstmarkt. Doel: ‘Mensenkinderen’.

Zaterdag 17 december

       15.00 uur Mariakerk. Jeugdactiviteit (K).

Zondag 18 december

       11.00 uur Mariakerk. Repetitie voor Kerstspel (K).

       14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert (Kerstconcert).

Zondag 18 december

       11.00 uur Mariakerk. Generale repetitie voor Kerstspel (K).

Maandag 19 december

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 20 december

       13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).

Woensdag 21 december

       9.00 uur Mariakerk. Kerstspel school ‘De Schakel’.

       114.00 uur De Aanbouw. Kerstviering voor ouderen, verzorgd door de Protestantse Vrouwendienst (P).

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 22 december

       8.30 uur Mariakerk. Kerstviering Jacobusschool.

       10.30 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K).

Woensdag 28 december

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 29 december

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 31 december

       Geen Rommel- en snuffelmarkt. Eerstvolgende: 28 januari 2023.

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder