AGENDA 2020

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 30 april 2020.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

Voorlopig is alles vervallen

(naar bovenzijde pagina)

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

       Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

       Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”

Di.   10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’r

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

---

 

Protestantse Gemeente

Het moderamen, en daarmee de kerkenraad, heeft besloten geen enkele gewone kerkdienst te laten doorgaan. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met 31 mei 2020.

 

De aangepaste zondagse diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur;

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk;▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

 

R.K. Deelparochie

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd in verband met het coronavirus worden nu verlengd tot 1 juni.

 

In de Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen zijn alle diensten vervallen.

Voor digitale vieringen: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl klik op Spijkenisse > speciale link.

 

Mariakerk beperkt open

Het pastoraal team heeft besloten onze kerk beperkt open te stellen voor persoonlijk gebed en/of om een kaarsje op te steken. Daartoe is de Mariakerk elke donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur geopend. Wel is dat voor ieders eigen verantwoordelijkheid en moeten bij binnenkomst de hygiënemaatregelen  in acht worden genomen: 1.5 meter afstand houden en handen ontsmetten

 

 

Agenda

 

Alle activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni.

 

Voor actuele berichten zie ook het Kerkblad voor Hoogvliet.

 

nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder