AGENDA 2021

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 9 oktober 2021.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

De meeste vaste activiteiten worden hervatn

(naar bovenzijde pagina)

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

       Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

       Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”

Di.   10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’r

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

Taizévieringen

Deze worden weer gehouden telkens op de eerste woensdag van de maand om 19.00 uur.

Zie verder de actuele agenda

 

Protestantse Gemeente

Uitzendingen

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden ook uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur.

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk (tot zeven dagen na uitzending zonder inloggen);

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

 

Bezoek diensten

Iedereen is weer welkom in de diensten, maar verwacht wordt dat u thuis blijft, wanneer u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen.

 

Kerkvervoer

Aanmelden voor noodzakelijk vervoer op zondag naar de kerk tot uiterlijk op donderdag:

 17 okt.:Peter Hallema, tel. 06-46907640

24 okt.: Jaap Ottink, tel. 4168598

 

 

Rommel- en snuffelmarkt

U kunt nog steeds een telefonische afspraak maken voor onze ‘markt’ oftewel ons ‘winkeltje’

Dan heeft u ongeveer een kwartier lang de tijd om te komen ‘snuffelen’ Per afspraak 1 persoon of 2 personen uit hetzelfde huishouden.

Eerstvolgende verkoopdag: 31 oktober onder dan geldende voorwaarden; maximaal 10 personen tegelijk.

● Jan Groot Bramel, tel. 06-38222469

 

 

R.K. Deelparochie

Iedereen is weer welkom in de diensten, maar verwacht wordt dat u thuis blijft, wanneer u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen.

 

 

Agenda

 

 

Oktober

 

ndag 10 oktober

       14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert.

Woensdag 13 oktober

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 14 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Dinsdag 19 oktober

       14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 20 oktober

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 21 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 27 oktober

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 28 oktober

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 30 oktober

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (max. 10 personen tegelijk binnen)..

 

November

 

Dinsdag 2 november

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Woensdag 3 november

       19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé gebedsviering (O).

Donderdag 4 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Zaterdag 6 november

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Woensdag 10 november

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 11 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 14 november

       14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert.

Woensdag 17 november

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 18 november

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Donderdag 25 noveer

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 27 november

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (max. 10 personen tegelijk binnen).

 

 

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder