AGENDA 2022

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 23 juli 2022.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

 

Centrale agenda

Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,

Brasemstraat 46, 3192 TD,  telefoon 416 13 03;

e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:

(K)         =    Katholiek;

(O)         =    Oecumenisch;

(P)         =    Protestantse Gemeente;

(.*)         =    meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

● Vast rooster

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken  in De Aanbouw

• Eerste woensdag van de maand

       Dorpskerk, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering

       Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend ‘De Zonebloem’

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”#

Di.   10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

 

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

▪ Taizévieringen

De gebedsvieringen worden gehouden op de eerste woensdag van de maand om 19.00 uur in de Dorpskerk

 

▪ Rommel- en snuffelmarkt

Open voor verkoop op de laatste zaterdag van de maand tussen 9.30 en 13.00 uur.

● Jan Groot Bramel, tel. 06-38222469

In de maand juli gesloten; geen inzameling op 6 augustus.

 

Protestantse Gemeente

▪ Kerkdiensten

Kerkoppas en kindernevendienst vakantie tot en met 21 augustus.

 

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden ook uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur.

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk (tot zeven dagen na uitzending zonder inloggen);

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

 

Uitzendingen in de week

Telkens op de eerste maandag van de maand wordt een gevarieerd programma uitgezonden om 14.00 uur. Dit is bedoeld voor onderlinge saamhorigheid voor hen die thuis zitten.

Eerstvolgende reguliere uitzending op maandag 5 septembe.

 

Gebedsgroep

De veertiendaagse bijeenkomst van de gebedsgroep is verplaatst van de donderdag naar de maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Eerstvolgende bijeenkomst:: 1 augustus.

 

 

R.K. Deelparochie

Het parochiesecretariaat Is tot en met 25 augustus op donderdag gesloten.

Na de donderdagviering wordt ook de kerk gesloten.

 

 

Agenda

 

Juli

 

Donderdag 28 juli

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       14.00 uur De Aanbouw. ‘Op de grote, stille heide…’.Schaapherder Sjoerd Stellingwerf vertelt wat het werken met een kudde inhoudt - meer dan een stadsmens denkt. (O)

Zaterdag 30 juli

       9.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

 

Augustus

 

Maandag 1 augustus

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 2 augustus

       13.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K).

Donderdag 4 augustus

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       14.00 uur De Aanbouw. Bloemstukjes maken onder leiding van Yvonne Taphoorn. Alle materialen aanwezig. Wel aanmelden (max. 40 personen) tot 1 augustus; tel. 06-49912366 (Jannie Leeuwestein) of 010- 4382325 ( Léon en Leny Janssen) (O).

       ▪ 18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (voor 3 weken O).

Zaterdag 6 augustus

      GEEN inzameling Rommel- en snuffelmarkt          om logistieke en vakantieredenen.

       Volgende inzameling: zaterdag 3 september.

Maandag 15 augustus

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Donderdag 11 augustus

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       14.00 uur De Aanbouw. Pelgrim, waarheen is uw weg? Wat is pelgrimeren? Léon Janssen vertelt erover uit eigen ervaring in virtuele tochten naar Iona en Santiago de Compostella (O).

Donderdag 18 augustus

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       12.30 uur De Aanbouw. Gezellig samen aan de lunch ter afsluiting en samen napraten. Aanmelden niet nodig (O).

       13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).

Donderdag 25 augustus

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 27 augustus

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 28 augustus

       10.00 uur Dorpskerk. Startzondag van het protestantse kerkenwerkseizoen (P)

       11.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 29 augustus

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 30 augustus

       15.00 uur Mariakerk. Interkerkelijke Activiteiten Commissie (O).

       190.30 uur Mariakerk. Locatieraad (K).

Woensdag 31 augustus

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

 

September

 

Zaterdag 3 september

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Maandag 5 september

       14.00 uur. Uitzending vanuit de Dorpskerk met een gevarieerd programma (via: www.kerkhoogvliet.nl).

Woensdag 7 september

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Donderdag 9 september

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 10 september

       10.00 - 15.00 uur Mariakerk. Open Dag met rondleidingen, Witte Markt, infomarkt, hapjes en drankjes (K).

Maandag 12 september

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 14 september

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Woensdag 21 september

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 22 september

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren van kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 24 september

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Maandag 26 september

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 28 september

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

 

 

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder