AGENDA 2020

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 4 augustusi 2020.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

Voorlopig is het meeste vervallen

(naar bovenzijde pagina)

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

       ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

       Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

       Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”

Di.   10.30 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

       20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’r

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

Zomeractiviteiten

Dit seizoen kunnen deze helaas geen doorgang vinden.

 

Oecumenische Taizëvieringen

Deze zijn hervat; elke eerste woensdag van de maand om 19.00 uur, voorlopig alleen in de Dorpskerk, Achterweg 10.

 

Protestantse Gemeente

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur;

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk;

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

Op beperkte schaal kunnen  gemeenteleden een dienst bijwonen na voorafgaande telefonische aanmelding (zie agenda).

 

R.K. Deelparochie

In de Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen zijn alle weekenddiensten hervat, ve in Rozenburg op dinsdag. Wel met beperkingen: tevoren aanmelden en handhaving van de geldende coronamaatregelen.

 

Voor digitale vieringen: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl klik op Spijkenisse > speciale link.

 

Mariakerk beperkt open

Op zondag

Er worden weer eucharistievieringen in de Mariakerk gehouden. Wel zijn daar de nodige regels voor afgesproken. U komt wel voor eigen risico!  En met handhaving van de regels die het RIVM ons voorschrijft!

Toegang alleen voor wie zich vooraf heeft aangemeld. Dit kan per zondag alleen telefonisch op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur via nummer: 438 31 15

 

In de week

Op maandag is er een eucharistieviering zonder aanmelding, maar wel volgens de huidige maatregelen en voor eigen risico.

 

Voor gebed of het opsteken van een kaarsje is de Mariakerk alleen open op de

donderdagen van 11.00 tot 12.00 uur.

Toegang op eigen risico met handhaving van de voorgeschreven regels.

 

 

Agenda

Vele activiteiten zijn nog opgeschort tot nader bericht.

Sommige starten weer voorzichtig onder strikte voorwaarden

Besturen van kerkelijke organisaties wordt verzocht als zij weer actief worden dit te melden, het liefst voorzien van een rooster mer data, tijdstippen en plaats, aan: agenda@kerkhoogvliet.nl.

 

Augustus

 

Zondag 9 augustus

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 7 augustus tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (m ax. 40 personen).

Donderdag 13 augustus

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij (drie weken) per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 16 augustus

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 14 augustus tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 438 27 27 (max. 40 personen).

Donderdan 20 augustus

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zondag 23 augustus

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 21 augustus tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 40 personen).

Woensdag 26 augustus

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 27 augustus

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zondag 30 augustus

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 28 augustus tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 438 27 27 (max. 40 personen).

 

September

 

Woensdag 2 september

       19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizéviering (O).

       20.00 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Donderdag 3 september

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 6 september

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 4 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 40 personen).

Maandag 7 september

       20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).

Woensdag 9 september

       20.00 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 10 september

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut (P).

Zondag 13 september

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 11 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 438 27 27 (max. 40 personen).

Dinsdag 15 september

       14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 16 september

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 17 september

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

       24.00 uur Eindtijdstip inleveren kopij per mail voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zondag 20 september

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 18 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 416 17 55 (max. 40 personen).

Donderdag 24 september

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraal team parochie NPG (K).

Zondag 27 september

       10.00 uur Dorpskerk. Voor bijwonen van de dienst is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch op vrijdag 25 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur via telefoon 438 27 27 (max. 40 personen).

Woensdag 30 september

       20.00 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

 

 

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder