AGENDA 2023

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 1 juni 2023.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

 

Centrale agenda

Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,

Brasemstraat 46, 3192 TD,  telefoon 416 13 03;

e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:

(K)         =    Katholiek;

(O)         =    Oecumenisch;

(P)         =    Protestantse Gemeente;

(.*)         =    meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

● Vast rooster

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

‘Open kerk’

       Mariakerk:    maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

       Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

                                   ‘Open Dorpskerk’ met koffie en / of lunch

 

• Na elke dienst

       Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

       Dorpskerk: koffiedrinken  in De Aanbouw

• Eerste woensdag van de maand

       Dorpskerk, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering

       Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend ‘De Zonebloem’

Zo.  10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

       19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim”

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

       “Rejoice”#

Di.   10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo.      19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

       'Mensaheronan di pas'

 

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

A Actuele berichten

 

Oecumene

▪ Taizévieringen

De gebedsvieringen worden gehouden op de eerste woensdag van de maand (behalve in juli) om 19.00 uur in de Dorpskerk.

 

▪ Rommel- en snuffelmarkt

Open voor verkoop op de laatste zaterdag van de maand tussen 9.30 en 13.00 uur.

● Jan Groot Bramel, tel. 06-38222469

 

Protestantse Gemeente

▪ Kerkdiensten

De zondagse diensten in de Dorpskerk worden ook uitgezonden via kerkradio en op internet via de website: www.kerkhoogvliet.nl  Daarop kan worden gekozen voor:

▪ rechtstreekse uitzending, ’s zondags om 10.00 uur.

▪ eerdere opnamen uit de Dorpskerk (tot zeven dagen na uitzending zonder inloggen);

▪ het digitaal overmaken van collecten;

▪ het opgeven van voorbeden.

 

▪ Kindernevendienst is aanwezig op, 11 juni en 2 juli. (afscheid kinderen en leiding).

Nieuw seizoen: 27 augustus, 10 (Startzondag) en 24 september, 15 en 29 oktober, 5 en 19 november, 3, 10, 17, 24 en 25 (Kerst) december.

 

▪ Kerkoppas op aanvraag bij Susanne van Veelen, telefoon 0629441514;

e-mail: susannevanveelen@gmail.com

 

▪ Gebedsgroep

De veertiendaagse bijeenkomst van de gebedsgroep wordt gehouden op maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk.

 

R.K. Deelparochie

-Zie ook berichten onder Oecumene

 

Kerk en parochiesecretariaat zijn tot nader bericht op woensdag gesloten.

 

 

Agenda

 

Juni

 

Donderdag 1 juni

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' voor DRIE weken (O).

       19.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst bisdom PCI (K).

Vrijdag 2 juni

       17.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Zaterdag 3 juni

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 4 juni

       19.00 uur Mariakerk. Terugkomdag vormelingen(K).

Maandag 5 juni

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 7 juni

       19.00 uur Dorpskerk. Oecumenische Taizé gebedsviering (O).

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Zaterdag 10 juni

       10.00 uur Mariakerk. Generale repetitie 1e H. Communie (K).

Woensdag 14 juni

       19.30 uur De Aanbouw. Kerkenraad (P).

Donderdag 15 juni

       13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).

Maandag 19 juni

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 21 juni

       16.00 uur De Aanbouw. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur De Aanbouw. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 22 juni

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (voor DRIE weken O).

Vrijdag 23 juni

       16.30 uur Start ‘Nacht zonder dak’ voor jongeren (K).

Zaterdag 24 juni

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. In juli gesloten; volgende verkoop: 26 augustus.

       17.00 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Zondag 25 juni

       19.00 uur Mariakerk. Terugkomdag vormelingen(K).

Woensdag 28 juni

       19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

 

Juli

 

Zaterdag 1 juli

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. In augustus gesloten; volgende inlevering: 2 september

Maandag 3 juli

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Woensdag 5 juli

       19.30 uur De Aanbouw. College van Diakenen (P).

Vrijdag 7 juli

       19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Donderdag 13 juli

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       Nog geen verdere opgave ontvangen.

       18.00 uur Uiterlijk - maar liever eerder - inleveren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet'Let wel: voor 4 (VIER) weken  (O).

Maandag 17 juli

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Donderdag 20 juli

       13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).   

Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       Nog geen verdere opgave ontvangen.

Donderdag 27 juli

       Zomeractiviteit - Interkerkelijke Activiteiten Commissie.

       Nog geen verdere opgave ontvangen.

Zaterdag 29 juli

       17.00 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Maandag 31 juli

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

 

 

Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder