AGENDA 2019

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 25 januari 2019.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

‘Open kerk’

         Mariakerk:      maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

         Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

         ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

         Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

         Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

         Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

         Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

Zo.   10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

         19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

         “Rejoice”

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

         'Mensaheronan di pas'

         20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

         20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Oecumene

 

Protestantse Gemeente

 

R.K. Deelparochie

Vrijdag 1 februari, 19.00 – 22.00 uur

Deelname Youth Faith Exploration aan Sirkelslag!

Alle tieners opgelet. Op vrijdagavond 1 februari om 19.00-22.00 uur in de Mariakerk doen we met Youth Faith Exploration mee met het allerleukste spel van Nederland: Sirkelslag!

Alle jongeren welkom.

 

Agenda

 

Januari

 

Zaterdag 26 januari

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

Dinsdag 29 januari

       18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

Woensdag 30 januari

       20.00 uur Dorpskerk. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 31 januari

       18.30 uur Meeuwenhof, Bibliotheek. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

       20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep (P).

 

Februari

 

Vrijdag 1 februari

       19.00 – 22.00 uur Mariakerk. Deelname Internet wedstrijdspel Sirkelslag (O).

       19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

       19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 2 februari

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

Zondag 3 februari

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 4 februari

       10.45 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K).

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 5 februari

       20.00 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P).

Woensdag 6 februari

       10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).

       19.00 uur Mariakerk. Oecumenische Taizéviering (O).

Zondag 10 februari

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 11 februari

       20.00 uur Mariakerk. Beheercommissie (K).

Dinsdag 12 februari

       14,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 13 februari

       20.00 uur Dorpskerk. Kerkenraad (P).

Donderdag 14 februari

       18.30 uur Meeuwenhof, Bibliotheek. Bijbelkring; leiding pastor Harm Jansen (O).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

       20.30 uur Platte Driedijk 49. (Bijbel)gespreksgroep o.l.v. ds. Huls (P).

Vrijdag 15 februari

       19.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor DRIE weken (O).

Zaterdag 16 februari

       9.00 - 13.30 uur Mariakerk. Witte Markt.

Zondag 17 februari

       10.30 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K).

Maandag 18 februari

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 19 februari

       19.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O).

       20.00 uur Mariakerk. Interkerkelijke Activiteiten Commissie (O).

Woensdag 20 februari

       16.00 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P).

       19.30 uur Dorpskerk. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 21 februari

       20.00 uur Locatie wisselend. Jongerengespreksgroep (P).

Zaterdag 23 februari

       9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

       19.30 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Dinsdag 26 februari

       14.00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 27 februari

       20.00 uur Dorpskerk. Moderamen van de kerkenraad (P).

Donderdag 28 februari

       18.30 uur Meeuwenhof, Bibliotheek. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder