AGENDA 2018

Opgaven - zo vroeg mogelijk - aan: C. Westerduin, Brasemstraat 46, 3192 TD, tel. 416 13 03; e-mail: agenda op kerkhoogvliet.nl

Vast Rooster
Actueel
Afkortingen

Laatste wijziging: 24 november 2018.

N.B.: Als er actuele berichten zijn staan deze afzonderlijk vermeld direct boven de actuele agenda.

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

(naar bovenzijde pagina)

‘Open kerk’

         Mariakerk:      maandag-vrijdag 9.30–11.30 uur

         Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

         ‘;Bij de dominee op de koffie of de lunch’

• Na elke dienst

         Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

         Dorpskerk: koffiedrinken

• Eerste woensdag van de oneven maand

         Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

• Eerste woensdag van de even maand

         Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Vast rooster, behalve tijdens vakanties:

Zo.   10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO

         19.45 uur Dorpskerk. Combo “Eljakim

Ma.  20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor

         “Rejoice”

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor

         'Mensaheronan di pas'

         20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor “Voices

Do.  20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

         20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor

(naar bovenzijde pagina)

Actueel:

Actuele berichten

 

Protestantse Gemeente

Kerstmarkt

Op 14 december is er weer de jaarlijkse Kerstmarkt in de Dorpskerk. U bent van harte welkom van 16.00 uur tot 21.00 uur.

In de kerk wordt muziek ten gehore gebracht en zal het Dorpskerkkoor zingen. Ook is daar een grote verzameling Kerststallen te zien.

In De Aanbouw kunt u genieten van allerlei lekkers; er worden kerststukjes en allerlei andere kerstzaken verkocht en er de de grote loterij, waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

 

R.K. Deelparochie

Kerstspel

Kijk en doe mee bij het Kerstspel. Op kerstavond, maandag 24 december, om 18:30 uur is er weer een kerstspelviering in de Mariakerk. Alle mensen, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Jonge spelers / muzikanten die willen meedoen kunnen aansluiten bij de trainingen op zondag 16 en 23 december van 11:00 tot 13:00 uur in de Mariakerk.

Alle kinderen mogen verkleed komen naar het kerstspel als schaapje of engeltje en een cadeautje meenemen voor kindje Jezus. Deze cadeaus worden gebracht naar kinderen die (bijna) nooit wat krijgen.

 

Agenda

 

November

 

Dinsdag 27 november

       10,00 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

       18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

Woensdag 28 november

       20.00 uur Dorpskerk. Moderamen van de kerkenraad (P).

       18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).

Donderdag 29 november

       10.00 - 14.00 uur Dorpskerk. 'Open kerk: bij de dominee op de koffie of lunch'(P).

       18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O).

Vrijdag 30 november

       20.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

 

December

 

Zaterdag 1 december

       10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van het diaconale werk van de Prot. Gemeente te Hoogvliet.

Maandag 3 december

       10.30 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K).

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 4 december

       20.00 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P).

Woensdag 5 december

       10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O).

       19.00 uur Mariakerk. Oecumenische Taizéviering (O).

Donderdag 6 december

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

       20.00 uur Mariakerk. Bestuur Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K).

Vrijdag 7 december

       10.30 uur De Kulk. Woord- en communieviering (K).

       19.30 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Maandag 10 december

       20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).

Dinsdag 11 december

       9,30 uur De Aanbouw. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P).

Woensdag 12 december

       20.00 uur Dorpskerk. Kerkenraad (P).

Donderdag 13 december

       14.00 uur Wisselende plaats. Ouderengesprekskring o.l.v. en informatie bij ds. Wilschut (P).

       18.30 uur Meeuwenhof, Koerzaal. Bijbelkring - Matt. 5:33-37; leiding pastor Harm Jansen (O).

Vrijdag 14 december

       16.00 – 21.00 uur De Aanbouw/Dorpskerk. Kerstmarkt. Diverse activiteiten, muziek en samenzang.

       20.00 uur Mariakerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor DRIE weken (O).

Zaterdag 15 december

       15.00 uur Mariakerk. Un Kurason Nobo (K).

Zondag 16 december

       11.00 uur Mariakerk. Repetitie kerstspel (K)

Maandag 17 december

       19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

Dinsdag 18 december

       18.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

Woensdag 19 december

       13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P).

       14.00 uur De Aanbouw. Kerstviering voor ouderen; org.: Protestantse Vrouwendienst

       20.00 uur Dorpskerk. College van kerkrentmeesters (P).

Donderdag 20 december

       ??  Meeuwenhof. Kerstviering.

       19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Zondag 23 december

       11.00 uur Mariakerk. Repetitie kerstspel (K)

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder