Klik op uw categorie(ën):
Hulp:
U kunt elke categorie (ouderling, lector, koster) afzonderlijk tonen; ook kunt u meerdere of alle categorieën tegelijk bekijken.

Klik daartoe op de gewenste categorie(ën), of op de knop Toon Alles / Toon Niets.

Onder de gekleurde driehoekjes achter de kerkgebouwen gaan gegevens over de dienst schuil.

Klik zo nodig nogmaals op het vraagtekentje om deze hulptekst te sluiten.
 

jaar: 2020
Hulp:
De letters achter de naam van een taakdrager hebben de volgende betekenis:

d dienst in Dorpskerk, zonder extra taak
 
D dienst in Dorpskerk, met extra taak
 
a dienst in Antwoordkerk, zonder extra taak
 
A dienst in Antwoordkerk, met extra taak
 
-- niet beschikbaar deze dag

Waaruit een extra taak bestaat verschilt per categorie. Als u dit niet weet is het voor u waarschijnlijk niet van belang.

De gegevens zijn alleen beschikbaar voor zover ze -door de taakdragers zelf- zijn ingevuld.

Klik zo nodig nogmaals op het vraagtekentje om deze hulptekst te sluiten.
bij de dienst van:06-0913-0920-0927-0904-1011-1018-1025-10
kleur/opm:
Antwoordkerk
Gegevens Antwoordkerk:
datum:06-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:13-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:20-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:27-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:04-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:11-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:18-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Antwoordkerk:
datum:25-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Dorpskerk
Gegevens Dorpskerk:
datum:06-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:13-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:20-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:27-09-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:04-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:11-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:18-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
Gegevens Dorpskerk:
datum:25-10-2020
voorganger: 
koor o.i.d.:
kleur:
begin in maand..
Hulp:
U kunt zelf bepalen in welke maand het overzicht begint en hoeveel maanden het zal bevatten.

Vul hiervoor de beginmaand en het aantal maanden in en klik op 'Laat zien'.

Gegevens zijn alleen beschikbaar voor zover ze -door de taakdragers zelf- zijn ingevuld. Doorgaans zal de agenda verder doorlopen, zodat er ook 'lege' dagan kunnen voorkomen.

Klik zo nodig nogmaals op het vraagtekentje om deze hulptekst te sluiten.
aantal maanden ..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder
Voor de inhoud van pagina's waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen.