Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder (zie contactformulier)
Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen.

De pagina's met het kerkblad worden elke veertien dagen bijgewerkt, evenals de pagina Activiteiten waarop de agenda te vinden is. De geplaatste roosters en overzichten worden vervangen wanneer nieuwe van kracht worden.

Op de gewone website worden geen cookies bijgehouden. In het besloten gedeelte gebeurt dat wel, uitsluitend om het niveau van toegang te bepalen. Bij het verlaten van het besloten gedeelte worden deze zogenaamde session-cookies verwijderd. Over u wordt geen informatie verzameld of opgeslagen.


Overzicht van de aanpassingen, gegroepeerd per jaar

2019 en 2020

 • tijdelijke aanpassingen om het meekijken met de kerkdienst tijdens corona gemakkelijker bereikbaar te maken
 • bijhouden van de nieuwe vormgeving van de website in afwachting van de lancering
  LET OP de juistheid van de inhoud is minder zeker
 • alleen klein onderhoud

2018

 • omzetting naar een beveiligde verbinding (https)
 • voor het overige alleen klein onderhoud

2016 en 2017:

 • Werken aan een andere manier om de agenda te vullen en te plaatsen
 • Onderzoek naar de beste manier om kortdurende berichten te plaatsen
 • Wie meeluistert en -kijkt kan via de website meedoen met de collectes tijdens de dienst; ook via de app Kerkgeld hoort dit tot de mogelijkheden
 • Kleine aanpassingen en onderhoud

2015:

 • Compleet nieuwe layout en navigatie van de website
 • Meelezen van de liederen tijdens de kerkdiensten volledig gerestyled; nu per kerkgebouw te bekijken
  Als gemeentelid inloggen blijft nodig voor het inzien van lied- en bijbelteksten

2014:

 • Nieuwe versie in gebruik genomen voor het flexibel genereren van de afdruk of presentatie van een orde van dienst
 • Diverse inhoudelijke aanvullingen
 • 'Zo ging dat' bijgewerkt

Oudere aanpassingen:

  2013:

  • Besloten gedeelte ontwikkeld tot steeds beter samenhangende programmatuur voor het invullen van de digitale liedborden, het hieruit genereren van een gedrukte orde van dienst (allen teksten) of een beamerpresentatie inclusief notenbeeld.
  • Ook gastvoorgangers kunnen het digitale liedbord met alle functionaliteit invullen (niet benutten: notenbeeld is copyright beschermd en dus niet voor derden beschikbaar).
  • Contactformulier ontworpen en functionerend gemaakt voor diverse adressanten.
  • Besloten gedeelte aanzienlijk verder ontwikkeld
  2011:

  • Besloten gedeelte van de website in ontwikkeling. Reeds werkzaam:
   • thuis invullen van je takenrooster
   • beheren van de weekteksten
   • invullen van de orde van dienst
   • automatisch maken van beamerpresentatie op basis van ingevulde orde van dienst
   • beheer van de liedbundels ten behoeve van de orden van dienst
  • Aankondiging en verslag opening van Inloophuis Hoogvliet
  • Kerkdienst gemist: pagina geheel aangepast; ook de orde van dienst wordt tegenwoordig getoond
  • tekst van de liederen en schriftgedeelten is zichtbaar voor wie is ingelogd; gemeenteleden kunnen inloggen met een combinatie van postcode, huisnummer en geboortedatum
  • Taize aan de Maas: een terugblik
  2010:

  • info & aanmeldformulier Taize aan de Maas geplaatst (en weer verwijderd)
  • weekteksten met automatische vulling uit www.biblija.net
  • diverse (foto)verslagen toegevoegd
  • beleidsplan 2009-2013 op de site geplaatst

  2009:

  • Fotoverslag van de fietstocht toegevoegd
  • Fotoverslag afscheid Arja Poot toegevoegd
  • fotoverslag Zwemmarathon toegevoegd
  • LinksPagina uitgebreid met een enkel Hoogvliets adres en met de kerken van Rotterdam

  2008:

  • uitzending van de kerkdiensten via de website te beluisteren
  • reorganisatie van de door ons te noemen links (LinksPagina)
  • herplaatsen van enkele vroegere fotoverslagen
  • fietstocht 2008
  • etentje Protestantse VrouwenDienst
  • aanmeldingsformulier Fietstocht 2008 geplaatst (en weer verwijderd)
  • plaatsing foto's 5 januari 2008: zwemestafette Rozenburg
  • herplaatsing foto's kerstmarkt 2006
  • plaatsing foto's 14 en 15 december: kerstmarkt 2007

  2007:

  • archief van kerkblad gemaakt en geplaatst; niet alle bestanden zijn helemaal correct weergegeven, dit wordt gaandeweg bijgewerkt
  • herplaatsing foto's 31 januari 2007: ondertekening fusieakte bij de notaris
  • plaatsing foto's 17 november: korenavond 2007
  • plaatsing verslag 8 november: symposium Samenleven doe je zo!
  • plaatsing (foto)verslag 9 september: open monumentendag 2007
  • reorganisatie van de menu-items Actueel en Zo ging dat
  • uitgebreid: fotopagina's Zomeractiviteiten 2007