Overzicht van activiteiten in Dorpskerken De Aanbouw

Op deze agenda krijgt u een indicatie of er mogelijk voor uw activiteit een ruimte beschikbaar is in Dorpskerk of De Aanbouw. U kunt hieraan geen rechten ontlenen, misschien is er telefonisch net een afspraak gemaakt die hierop nog niet is ingevuld ...
Wel is het zo dat sommige gebeurtenissen voorrang krijgen - denk aan een uitvaart vanuit de kerk. In de regel worden echter ook deze afspraken zoveel mogelijk gemaakt zonder anderen te hinderen.

Eerst ziet u een korte aanduiding van welke zalen er zijn; de gebruikte kleur komt terug in de agenda.
Eventueel kunt u voor u onbruikbare zalen uitvinken bij de zalenkiezer (zie rode pijl).