Overzicht van activiteiten in Dorpskerken Aanbouw

Op deze agenda krijgt u een indicatie of er mogelijk voor uw activiteit een ruimte beschikbaar is in Dorpskerk of Aanbouw. U kunt hieraan geen rechten ontlenen, misschien is er telefonisch net een afspraak gemaakt die hierop nog niet is ingevuld ...
Wel is het zo dat sommige gebeurtenissen voorrang krijgen - denk aan een uitvaart vanuit de kerk. In de regel worden echter ook deze afspraken zoveel mogelijk gemaakt zonder anderen te hinderen.

Eerst ziet u een korte aanduiding van welke zalen er zijn; de gebruikte kleur komt terug in de agenda.
Eventueel kunt u voor u onbruikbare zalen uitvinken bij de zalenkiezer (zie rode pijl).

Wanneer de kerkzaal in gebruik is, is de consistorie niet meer beschikbaar. Ook het omgekeerde is het geval. Dit komt doordat de kerkzaal van binnen uit alleen toegankelijk is door de consistorie heen.