Uw financiële bijdragen aan de kerk

 • U kunt het formulier voor de actie Kerkbalans via internet ontvangen en invullen.
  Om hiervoor in aanmerking te komen moeten wij uw emailadres kennen. Als u uw adres wilt doorgeven of wijzigen, wilt u dan het volgende emailadres gebruiken:

  kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

  U kunt hiervoor natuurlijk ook het contactformulier gebruiken
  Bij voorbaat dank!

 • Hier is de folder voor de aktie Kerkbalans van januari 2022

 • Voor het overmaken van giften aan onze gemeente via internet kunt u terecht in wat daar genoemd wordt onze webwinkel.
 • Langs deze weg kunt u ook bijdragen aan de collecte tijdens de kerkdienst - zelfs als u thuis meeluistert.

 • U kunt anoniem een gift doen, maar waarom zou u? U kunt ook een 'account' aanmaken; dan zijn de giften, ook de collecten, aftrekbaar voor de belasting.
  Bij het maken van uw account wordt u gevraagd om een registratienummer. Momenteel maakt het ons niet uit of u dit wel of niet invult, maar in de toekomst is dit misschien wel nodig. Als u dit nummer wilt invullen kunt u dat hier opzoeken. U mag dit veld leeg laten, u kunt het altijd later nog bijwerken.

 • Zowel voor giften als voor de collecten kunt u thuis uw computer gebruiken. In de kerk gebruikt u hiervoor de app Appostel (let op de dubbele 'p').

 • De app Appostel voor mobiele apparaten is verkrijgbaar in Appstore (I-phone, I-Pad) en Playstore (Android telefoons en tablets). Een Windows-app is nog toekomstmuziek. U vindt de app (van de Betaalgroep Nederland) door te zoeken op Appostel.
  De inlogcodes voor de webversie en de app zijn identiek. Bij het openen van de app klikt u eerst op de button Doelen, dan op de regel Collecten tijdens de kerkdienst. Daarna klikt u op de button Gift onder in beeld en kunt u per collecte een bedrag invullen. Klikken op de button Gift geven via IDEAL zorgt voor de afronding.
College van Kerkrentmeesters