Uw financiële bijdragen aan de kerk

 • U kunt het formulier voor de actie Kerkbalans via internet ontvangen en invullen.
  Om hiervoor in aanmerking te komen moeten wij uw emailadres kennen. Als u uw adres wilt doorgeven of wijzigen, wilt u dan het volgende emailadres gebruiken:

  kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

  U kunt hiervoor natuurlijk ook het contactformulier gebruiken
  Bij voorbaat dank!

 • Hier is de folder voor de aktie Kerkbalans van januari 2020

 • Voor het overmaken van giften aan onze gemeente via internet kunt u terecht in wat daar genoemd wordt onze webwinkel.
 • Langs deze weg kunt u ook bijdragen aan de collecte tijdens de kerkdienst - zelfs als u thuis meeluistert.

 • U kunt anoniem een gift doen, maar waarom zou u? U kunt ook een 'account' aanmaken; dan zijn de giften, ook de collecten, aftrekbaar voor de belasting.
  Bij het maken van uw account wordt u gevraagd om een registratienummer. Momenteel maakt het ons niet uit of u dit wel of niet invult, maar in de toekomst is dit misschien wel nodig. Als u dit nummer wilt invullen kunt u dat hier opzoeken. U mag dit veld leeg laten, u kunt het altijd later nog bijwerken.

 • Zowel voor giften als voor de collecten kunt u thuis uw computer gebruiken. In de kerk gebruikt u hiervoor de Kerkgeld-app.

 • De Kerkgeld-app voor mobiele apparaten is verkrijgbaar in Appstore (I-phone, I-Pad) en Playstore (Android telefoons en tablets). Een Windows-app is nog toekomstmuziek. U vindt de app (van de Betaalgroep Nederland) door te zoeken op Kerkgeld. Bij de ondertitel is de aanduiding SKG Collect App te zien.
  De inlogcodes voor de webversie en de app zijn identiek. Bij het openen van de app klikt u eerst op de button Doelen, dan op de regel Collecten tijdens de kerkdienst. Daarna klikt u op de button Gift onder in beeld en kunt u per collecte een bedrag invullen. Klikken op de button Gift geven via IDEAL zorgt voor de afronding.
College van Kerkrentmeesters