Kerkblad voor Hoogvliet

Geen digitaal kerkblad meer
  • Om auteursrechtelijke en privacyredenen wordt er geen digitale versie geplaatst van het Kerkblad voor Hoogvliet.
  • Voor betalende abonnees met een gezichtsbeperking stelt de redactie nog wel een pdf-versie ter beschikking voor eigen gebruik. Een verzoek hiertoe kan worden gedaan via een e-mail aan: kerkblad@kerkhoogvliet.nl

    Abonnement: € 25,00 per jaar; opgave: kerkblad@kerkhoogvliet.nl
  • Een overzicht met inleverdata en verschijningsdata van het kerkblad vindt u hier