Werelddiaconaat


Deze taakgroep heeft als voornaamste doel de gemeente te stimuleren en te informeren ten behoeve van diaconale projecten wereldwijd (buiten Nederland). Zij richten zich op de noden in wereld. Tot het werk behoren o.a.:
  • Financiële ondersteuning van een project ergens in de wereld, met steun en informatie van o.a. Kerk In Actie
  • Zorgen voor informatie over uitgaande diaconale collectes, meestal door de beamerpresentatie hiervoor te leveren
  • Geld inzamelen in geval van rampen
  • Zending over Grenzen: financieel ondersteunen van geadopteerd kind
De collectes van het Avondmaal worden bestemd voor Kinderen in de Knel, een lang lopend project van Kerk in Actie.