Budgetmaatjes010

De diaconie is verbonden met het project Budgetmaatjes010 voor zover dat in Hoogvliet wordt uitgevoerd.

De coördinatie hiervan ligt bij Zuleica Gomes. Iedereen kan zichzelf aanmelden, maar doorverwijzing, bijvoorbeeld uit het wijkteam, is ook mogelijk.

Getrainde vrijwilliger

Het sterkste punt van Budgetmaatjes010 is de getrainde vrijwilliger die als maatje beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Hieronder leggen we de werkwijze uit.
 • Wat
 • In het project Budgetmaatjes010 kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Dit Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.
 • Voor wie
  • Mensen die moeite hebben met hun financiële administratie, die schulden hebben of in de schulden dreigen te raken
  • Vrijwilligers die affiniteit hebben met (financiële) administratie en die 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn.
  • Als een vrijwilliger zich aanmeldt volgt een intakegesprek met een projectcoördinator. Voordat een vrijwilliger als Budgetmaatje aan de slag kan gaan ontvangt hij of zij een verplichte training van 6 dagdelen. Tevens is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist om maatje te mogen worden. De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de coördinatoren. Iedere zes à zeven weken is er een verplichte intervisiebijeenkomst voor de maatjes.
 • Doel
 • Een Budgetmaatje kan ondersteuning bieden aan een hulpvrager, en hem of haar helpen zijn financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staat in dit project voorop. Budgetmaatjes010 richt zich niet alleen op het ordenen van de financiële administratie, maar zo nodig ook op gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid. Een hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën. Er moet uitzicht op zijn dat de hulpvrager het uiteindelijk (weer) zelf kan, en de hulpvrager moet bereid zijn zelf aan zijn/haar situatie te willen werken.
 • Hoe
 • Bij een hulpvrager die ondersteuning wil van een Budgetmaatje, gaat één van de coördinatoren op huisbezoek voor meer informatie en intake. Is een hulpvrager in staat en bereid om zelf met aan zijn of haar financiële situatie te werken, kan hij of zij gekoppeld worden aan een Budgetmaatje. De projectcoördinator stelt maatje en hulpvrager tijdens een koppeling bij de hulpvrager thuis aan elkaar voor. Het maatje blijft gekoppeld aan de hulpvrager zolang als nodig is, maar met een maximum duur van 2 jaar. Gedurende het begeleidingstraject rapporteert het Budgetmaatje maandelijks aan zijn of haar eerst aanspreekbare projectcoördinator hoe het gaat.
 • Waar
 • Het Budgetmaatje biedt gedurende 1 dagdeel per week sociale en praktische ondersteuning in principe bij de hulpvrager thuis. De hulp kan echter ook worden geboden op een daarvoor geschikte locatie (Villa Vonk, Bibliotheek Hoogvliet, een van de Kerkgebouwen) en een maatje kan zo nodig ook meegaan naar bijvoorbeeld de Krediet Bank Rotterdam.
 • Hoogvliet
 • Informatie en aanmelding bij budgetmaatjes010.nl in Rotterdam
  t: 010 316 17 16
  e: info@bm010.nl