Binnenlands diaconaat

Een aantal jaren geleden heeft de Protestantse Gemeente gekozen voor een beleid van twee sporen: het traditionele kerkmodel van omzien naar elkaar als spoor 1, het vernieuwende model van kerk meer in het midden van de samenleving als spoor 2.

Het binnenlands diaconaat zat altijd al op spoor 2, al werd dat toen niet zo genoemd. Diaconaat richt zich bij uitstek op die zorg voor anderen, die niet direct geestelijke zorg is maar andere zaken betreft. Niet voor niets hebben in het verleden diaconieën ziekenhuizen opgericht en andere instellingen voor de opvang van mensen die dat nodig hadden, van weeshuis tot vakantieoord. Ook speelden diaconieën een rol bij de ondersteuning van armen.

Momenteel draagt onze diaconie nog altijd bij aan projecten van de Sociale Arbeid in Nederland en vooral in Rotterdam. Veel van dit werk wordt uitgevoerd door Samen010.

In Hoogvliet krijgt dit momenteel vorm in
  • het project Budgetmaatjes
  • de Voedselbank