Diaconie: kerk in de samenleving

Vanouds is de diaconie dat deel van de kerk dat zich in het bijzonder bezighoudt met het omzien naar elkaar, waarbij het niet zozeer om de geloofsopbouw gaat maar om andere vormen van zorg.

Predikanten en ouderlingen zijn gericht op de zielzorg (om dat oude woord te gebruiken), terwijl de diakenen zich om alle andere noodzakelijke zorg bekommeren. De zeven werken der barmhartigheid krijgen in hun arbeid handen en voeten:

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Dat zijn wel grote woorden, maar ze geven aan waar de zorg van de diakenen naar uitgaat: Helpen waar geen helper is. Wat doet de diaconie? Er zijn gemeenschappelijke taken, zoals:
 • het verzorgen van het avondmaal in de kerkdiensten
 • verantwoordelijkheid voor de gebeden in de diensten, door het uitspreken van de kyrië-gebeden en het verzorgen van het voorbedenboek
 • het informeren over, en ophalen van gewone en bijzondere collecten
Overigens, wat de diaconie doet komt niet in mindering op wat de gemeente als geheel kan doen. De diaconie gaat de gemeente wel voor (geeft het goede voorbeeld, om zo te zeggen) maar moet wel gedragen worden door de gemeente, die het eens is met de taken die worden uitgevoerd en die deze taken ook tot de eigen taken rekent, mede mogelijk maakt en mede uitvoert.
Voorzitter: Marieke Groot Bramel-Samling
Secretaris: Harry Wols
Penningmeester: Wim Snel

De diaconie bestaat verder uit drie taakgroepen:

 • Gemeentediaconaat (zie onder gemeente)
  • Jannie Leeuwestein
 • Binnenlands diaconaat
  • Wim Snel
 • Werelddiaconaat
  • Marianne van der Maar
Mieke Mevius is algemeen diaken.


Als er vragen of wensen zijn kunt u die kenbaar maken via ons Contactformulier.