Gemeentediaconaat

De doelstelling van het gemeentediaconaat is: het geven van diaconale ondersteuning. Dit kan door de contacten die zij onderhoudt met de ouderlingen, pastorale medewerkers en de Protestantse Vrouwendienst (P.V.D.). Zodoende neemt men kennis van de noden die er in de gemeente bestaan. Een aantal andere zaken waar de gemeentediaken zich mee bezig houdt:
  • rouw- en trouwdiensten
  • avondmaalsvieringen, in zorginstellingen of bij gemeenteleden thuis
  • (door-)verwijzen naar diverse (sociale) instanties
  • evt. publicaties in kerkblad aangaande sociaal maatschappelijke zaken
  • het mogelijk maken dat gemeenteleden een aangepaste vakantie kunnen vieren, zie hier voor meer informatie