Pastorale Organisatie

Voor de Pastorale organisatie onderscheiden we twee vormen van aandacht:
incidenteel (ook rond ziekenhuisopname)

en regelmatig

Voor de pastorale taken van de beide predikanten is de gemeente opgedeeld in wijken. De Meeuwenplaat en Oudeland hebben ds Wilschut als hun predikant, evenals bewoners van Siloam, Westerstein, de Rietplaat en de Sluis. De overige wijken mogen op ds Huls rekenen.

Voor de meeste hier genoemde situaties kunt u ons ook bereiken via het contactformulier (zie onderaan dit scherm).

Op bijgaand kaartje kunt U ontdekken welke predikant bij uw wijk hoort.
Alle andere activiteiten zijn "gemeentebreed"; hierbij kunt u denken aan het voorgaan in de erediensten, het vormings- en toerustingswerk, de diensten in de ouderenhuizen.


Incidenteel

(naar bovenkant pagina)

Allereerst is er de aandacht op verzoek van de betrokkene zelf of op aanwijzen van iemand uit haar of zijn omgeving.
Bezoekwerk in dit verband wordt verzorgd door de Protestantse VrouwenDienst (PVD; voorheen: damesbezoekkringen en hervormde vrouwendienst) en de Contactpersonen. Daarnaast is het mogelijk een van de ouderlingen of de predikant in te schakelen.
Op het Klein Pastoraal Overleg wordt afgesproken wie in een bepaald geval op bezoek gaat. Dit Overleg is (momenteel) elke derde woensdagmiddag van de maand gedurende ongeveer een uur. Naar behoefte van de betrokkene wordt besloten welk bezoek nodig is en wie dit adres voor haar / zijn rekening neemt.
Na een uitvaart zullen de predikanten waar mogelijk met de nabestaanden overleggen welke begeleiding het meest passend is.

  • Een verzoek om contact of bezoek, en de melding van ziekenhuisopname of -ontslag kan telefonisch worden doorgegeven aan mw Rita Ypinga, tel 4387494.

  • Wijzigen bestaande afspraken met ds Wilschut: Adrie van Dijk, tel 4380245

  • In geval direct bezoek nodig is kan dit aan de predikant worden doorgegeven, tel 4165513 (ds Wilschut) of 4160071 (ds Huls)


Aandacht rondom een ziekenhuisopname

(naar bovenkant pagina)

+ Deze aandacht kan er alleen zijn wanneer opname of ontslag gemeld is. Dit lijkt wat streng, maar anders dan vroeger mogen ziekenhuizen een opname niet meer doorgeven. U kunt dit wel aan de afdeling van opname vragen, maar lang niet altijd is ons adres daar beschikbaar. Het is ook altijd mogelijk om zelf met ons contact op te nemen of dit aan familie of bekenden te vragen.
+ Bij thuiskomst bezoek met een bloemetje.
+ In geval van ernstige ziekte zal een opname ook leiden tot pastoraal contact. Waar mogelijk zal de eigen predikant hierin voorzien, maar opnieuw: Geef alles dat van belang is alstublieft door!

Ziekenhuisopname of -ontslag kan gemeld worden bij mw Rita Ypinga (zie boven).


Regelmatig

(naar bovenkant pagina)

Dan is er min of meer geregelde aandacht rond verjaardag of huwelijksjubileum. Deze aandacht zonder verzoek is bedoeld voor (gezinnen van) doopleden en belijdende leden.

Aandacht naar aanleiding van de verjaardag

De eerste aandacht valt rond de 75e verjaardag en bestaat uit
+ vermelding in het kerkblad
+ een felicitatiekaart

Vanaf de 80e verjaardag zal er geregeld aandacht zijn bij de verjaardag; die bestaat uit
+ vermelding in het kerkblad
+ zo mogelijk een bezoek, anders een felicitatiekaart

Aandacht naar aanleiding van een huwelijksjubileum

Aandacht is er bij een jubileum van 25, 40, 45 en 50 jaar; na 50 ieder jaar.
+ Bij 25 jaar bestaat de aandacht uit een felicitatiekaart.
+ Bij de andere momenten bestaat de aandacht zo mogelijk uit bezoek met een bloemetje, anders een felicitatiekaart.
!!dit alles kan alleen wanneer de huwelijksdatum bekend is bij het kerkelijk bureau.(naar bovenkant pagina)