Allerheiligen - Allerzielen

Wat maken we met elkaar toch een heel bijzondere tijd mee. Eigenlijk een bizarre periode. Het enige wat wij kunnen doen 'om met elkaar hier zo goed als mogelijk door te komen' door 'aan elkaar te denken' door 'met elkaar rekening te houden'.

Juist omdat velen van u het moeilijk hebben, omdat u niemand hebt die bij u op bezoek kan of mag komen. Neem dan zelf het initiatief door iemand te bellen. Ik noem hier bewust niet face-timen of face-booken of whattsappen. Natuurlijk kunnen heel veel mensen dit, maar niet iedereen en dan is gewoon bellen toch óók heel prettig. Dan hoor je tenminste een stem. Ik wens u veel succes met het bellen en/of contacten leggen op welke manier dan ook!

Ondertussen zijn wij op weg naar november en daarachter zien we Sinterklaas en Kerstmis al in de verte tevoorschijn komen. Gelukkig spelen de tuincentra hier prettig op in en hebben nu, ruim acht weken vóór Kerstmis, hun Kerstshows al opgebouwd en allerlei kerstartikelen uitgestald. Ook daar kunt u heen voor een paar uurtjes gezelligheid.

November, de maand van de gedenkdagen 'Allerheiligen' en 'Allerzielen'. Dit zijn van oorsprong gedenkmomenten vanuit de Katholieke Kerk. Allerzielen wordt ook al jaren gevierd in de Protestantse Kerken. Meestal op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, eind november (de zondag vóór de 1ste zondag van de Advent). Zelfs de uitvaartcentra en begraafplaatsen zoals de Ommering of Crematorium Rotterdam-Zuid vieren in deze tijd hun 'Lichtjesavond'. Nabestaanden worden uitgenodigd om te luisteren naar muziek in de aula om later een lichtje of een roos bij hun dierbare overledene neer te leggen. Voor beide gedenkdagen geldt: 'zij die ons voorgingen, hen willen wij hier gedenken'. Voor alle mensen die wonen in het licht en de warmte bij God. Ja, die in God zelf geborgen zijn, die voortbestaan in Zijn Liefde.

Allerheiligen, 1 november, een dag om al dié mensen te gedenken die ons voorbeeldig zijn voorgegaan. Heel die trektocht van bijzondere mensen door de tijden heen. We vieren deze dag ook
  • om ons ervan bewust te maken, dat ook wij hier op aarde op weg zijn;
  • om ons er aan te herinneren, dat deze aarde niet ons blijvende woonplaats is.
  • om het goede voorbeeld van al die mensen die geleefd hebben over te nemen en na te volgen, als volgelingen van Jezus zelf. Want Christus is onze enige Middelaar en Zaligmaker en staat in het centrum van ons geloofsleven.
Vroeger waren de heiligen voornamelijk grote wonderdoeners met buitengewone gaven, maar tegenwoordig echte voorbeeldfiguren onder ons mensen. Nu veel meer vaders en moeders, jongens en meisjes, Amerikaanse indianen, Aziatische vrouwen, Afrikaanse martelaren, dus mensen van alle slag. Ik zeg altijd 'dat ook mijn oma een heilige is', zoals zij geleefd heeft in navolging van Christus. En zo hebt ook u, uw eigen heiligen, uw eigen voorbeelden. Maar zalig of heilig, het mag niet ons het zicht op Christus versluieren.

Allerzielen, een dag om al onze dierbaren, onze lieve doden te gedenken, die ons zijn voorgegaan en óók heel vaak voorbeeldig leefden. We gedenken alle mensen die gestorven zijn, vooral de overleden mensen van het afgelopen jaar. In de kerkdienst worden alle namen van de gestorven mensen die bij de kerk hoorden nog een keer genoemd.
Een kaarsje wordt door een nabestaande aangestoken, vanuit de Paaskaars, als teken van ons geloof in de Verrijzenis. De familie krijgt een gedachteniskruisje mee waarop de naam van de overledene staat. Dit kruisje hangt een familielid na de begrafenis in een speciaal hoekje van de kerk. Het blijft daar dan hangen tot de dag van Allerzielen. Op deze dag gaan de mensen ook naar het kerkhof. Ze leggen verse bloemen op het graf. Als een overledene niet begraven is maar gecremeerd, dan gaat de familie naar het
columbarium, dat is een tuin met de urnen om daar bloemen neer te leggen.

Want onze dierbaren missen we nog iedere dag. Heel vaak wordt thuis bij hun foto een kaarsje opgestoken. Ik werd geraakt door de moeder van Nicky Verstappen, die vertelde dat zij al meer dan 8000 kaarsjes bij zijn foto heeft aangestoken.
Dat hij en al onze lieve doden in het Licht van de Verrezen Heer mogen voortleven, niet alleen in onze herinnering maar in de Liefde bij God.
Ik wens ons allen een gezonde Novembermaand. Pas goed op uzelf.

Fred Wijnen, emeritus pastoraal werker