PensioenNatuurlijk ben ik nog maar een beginneling als het om de ervaringen van het pensioen gaat. Bijna 21 jaar heb ik de kerk(en) van Hoogvliet mogen dienen, wat ik met veel plezier, inzet en liefde gedaan heb en dat ligt nog maar 11 maanden achter me.

Ik heb het nog niet zo druk dat ik niet meer begrijp dat ik al die jaren nog heb kunnen werken - een grap die ik vele pensionado's heb horen maken - maar ik zit ook geen duimen te draaien. Mijn taken als bestuurslid van de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) zitten er bijna op, maar de oppastaken lijken zich nog wat uit te breiden de komende tijd. Heerlijk dat daar alle tijd voor is.

Eén kleine taak binnen de gemeente heb ik wel op me genomen en dat is de zorg voor de beeld- en geluidstechniek in de kerk. Dankzij één nieuw onderdeel lijken de meerdere storingen van de afgelopen twee jaar opgelost - hadden we dat maar eerder geweten! Nog altijd ben ik betrokken bij de apps die de presentatie maken, maar dat is vooral coördinerend, de computertalen worden nu door anderen gesproken.
Een enkele keer heb ik in mijn werkzame periode mij wel eens afgevraagd of zo'n pensionado/a niet iets meer voor de kerk zou kunnen doen, maar de realiteit is natuurlijk dat onze vrijwilligersgroep voor een groot deel bestaat uit gepensioneerden.
Waarvan akte en ik geef allen een groot compliment!

Momenteel wordt er weer druk gezocht naar nieuwe ambtsdragers. Een kerkrentmeester die ook ouderling is wordt node gemist, naast een ouderling die ook scriba is (mag volgens mij ook een diaken zijn, maar in elk geval wel een ambtsdrager).

Ik moet zeggen, het zijn allebei klussen die mijn vingers doen jeuken. Ik heb toch alle tijd (grapje, hoor) en ik ben toch ook gemeentelid?
Nu vind ik het geen goed idee dat ik terug zou komen in de kerkenraad; ik werk hier niet meer, dat moet ik dus gewoon niet doen. Heb ik voorafgaand aan het pensioen niet ook meer dan eens geschreven dat ik echt zou stoppen? Dat blijft dan ook zo.
Trouwens, ook laat de kerkorde van zich horen. Wie dominee is kan niet tegelijk ook ouderling of diaken zijn en voor beide klussen is dat een vereiste. En ja, een 'emeritus' is nog altijd dominee.

Een paar jaar geleden gaf de bovengenoemde Bond een voorlichtingsdag als voorbereiding op het pensioen. Eén van de collega's vroeg naar de mogelijkheden om zijn kerkenraad als diaken te mogen versterken. Dat kan niet, was het antwoord. Hoewel - op één manier kan het wel; je kunt je emeritaat laten opheffen, dan mag je ouderling of diaken worden.
Wie dat doet verliest voor altijd alle rechten als predikant in de PKN. Niet meer mogen preken, geen doop, avondmaal of huwelijk meer mogen leiden, niet meer als emeritus een vacante
gemeente mogen bijstaan - dus gemeente, reken daar niet op!

Maar die jeuk aan mijn vingers dan. Kan ik dat oplossen? Helaas, dat kan ik niet. Dat moeten andere leden van de Protestantse Gemeente doen.

Ik smeek u, help mij van mijn jeuk af.

Ds. Robert Wilschut