Wie zijn wij

Van harte heten wij u welkom bij de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

U zoekt contact? De juiste persoon vindt u via ons Contactformulier

  • Als u hier gekomen bent doordat u als nieuw-ingekomene van ons een brief heeft ontvangen, kunt u uw gegevens aanpassen. Maar kijk eerst even rond om te ontdekken wie wij zijn, alvorens u uw gegevens gaat inzien en wijzigen.

Onze gemeente staat zo`n beetje in het midden van alle geloofsbelevingen die je in de Protestantse Kerk in Nederland () kunt tegenkomen. Als je een etiketje zou willen zien dat beschrijft wat je bij ons kunt verwachten, zoals je bijvoorbeeld bij een fles wijn zou doen - op dat etiket moet aardig wat staan. Op zijn minst een kruisbeeld, de skyline van de stad, een afbeelding van de bijbel, vrolijke muzieknoten en mensen van jong tot oud:

  • We zijn niet orthodox, maar we oriënteren ons wel degelijk op wat de bijbel te zeggen heeft.
  • We zijn niet evangelisch, maar we zingen wel graag - en dan ook vrolijke liederen.
  • We zijn niet vrijzinnig, ook al kom je een vrij brede variatie aan opvattingen tegen bij onze leden over de betekenis van Jezus.
  • We zijn een gemeente met traditionele taken, maar willen tegelijk veel meer in het midden van de samenleving staan.
  • Hoewel er ook gezinnen deel uitmaken van de gemeente zijn ouderen in de meerderheid - vaak zeer actieve ouderen trouwens.

Wat niet op het etiket past moeten we maar alleen met woorden zeggen:
We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
We zingen uit het Liedboek dat in 2013 is uitgekomen.
Aan het Heilig Avondmaal mogen ook de kinderen meedoen, of beter gezegd: iedereen die zich uitgenodigd voelt aan de Tafel van de Heer is welkom.
Huwelijksdiensten zijn er niet alleen voor man-en-vrouw, maar ook voor vrouw-en-vrouw of man-en-man.
We hebben drie koren, Eljakim (), Rejoice () en Voices, die elk met eigen repertoire onze kerkdiensten aanvullen.
En we beperken ons niet alleen tot ondersteuning van eigen gemeenteleden; we willen meer in het midden van de samenleving staan en organiseren daarom hulp bij schulden (), hebben de Hoogvlietse vestiging van de Voedselbank () in de Dorpskerk en namen het initiatief voor het project voor de vele gebruikers en bewoners van de nieuwe campus ()in Hoogvliet.

Als dit alles u aangenaam in de oren klinkt nodigen we u uit om nader kennis met onze gemeente te maken. Het beste kan dat natuurlijk door contact te hebben met leden van de gemeente.
Bezoek onze kerkdiensten op zondag (), of neem deel aan de Taizé-vieringen () op elke eerste woensdagavond van de maand, afwisselend in de RK-Mariakerk en in de Dorpskerk.
Bij vrijwel elke kerkdienst of viering is er koffie enzovoort na afloop, zowel in de Antwoordkerk ( ) als in de Dorpskerk().

Op Hemelvaartsdag wordt de jaarlijkse fietstocht () georganiseerd. Sommige mensen hebben vooraf al een team gevormd, maar de meeste deelnemers laten zich `s ochtends vroeg indelen in de teams, die elkaar bestrijden in de puzzel die onderweg moet worden opgelost.

Ook in de zomer organiseren we -samen met enkele andere kerken- de zomeractiviteiten (); die zijn er met het oog op wie niet op vakantie (kunnen) gaan, maar gezellig wordt het juist als er meer mensen bij elkaar zijn - dus iedereen is welkom.

Verder is de kerstmarkt () een gelegenheid om iets van de sfeer van de gemeente te proeven.
Een sfeer die weerspiegeld wordt op elke laatste zaterdag van de maand: in de Dorpskerk staat de koffie klaar om even bij te komen van uw bezoek aan de rommelmarkt, aan de andere kant van het viaduct onder de Groene Kruisweg.

Tenslotte bent u van harte aangemoedigd om een bezoek aan te vragen. Aanvragen? Ja, we zijn met teveel adressen en met te weinig vrijwilligers om bij iedereen met enige regelmaat langs te gaan. Nou ja, één keer in de vijf jaar zou misschien lukken maar dat vinden we zelf niet zinvol. Daarom moet u er zelf om vragen (of dat iemand voor u laten doen) (). We zullen daar zo snel mogelijk op reageren.

Als er nog andere vragen of wensen zijn kunt u die kenbaar maken via ons Contactformulier.