'Wat leefden wij in een gouden tijd'Beste mensen, Wat ben ik blij met het kerkblad Hoogvliet. Niet alleen vanwege de artikelen en de informatie, maar ook omdat ik daarin werd gewezen op de digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten "Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar".

Een mooie titel, vooral in deze tijd van onrust, oorlog en vooral veel onvrede onder de mensen. De Jezuïeten zijn bekend als de 'Sociëteit van Jezus', een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Ignatius van Loyola (1491-1556). Het doel van de Jezuïeten 'was én is' hulp aan de naaste. Iedere dag ontvang ik in mijn mailbox een dagtekst uit de Bijbel en enkele vragen, die vooral over mijzelf gaan. Hoe sta ik in het leven, wat ervaar ik, wat doe ik zelf om mijn naaste te helpen. En daarnaast wordt aandacht gegeven aan het bidden, mijn bidden. Het verplicht je tot niets, je mag het op je eigen manier doen, in je eigen tijd.

Ik hoop van harte dat velen van u ook meedoen en zo uw geloofsleven verrijkt.
Zoals bijvoorbeeld 'het iedere zondag' naar de kerk gaan.
Dat iedere zondag naar de kerk gaan, is gelukkig voor de geloofsgemeenschap rond de H. Mariakerk, veilig gesteld. Voor andere kerken in onze parochie is dat helaas niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom de titel 'we leefden in een gouden tijd'. Toen alles nog kon en mogelijk was. In iedere wijk een eigen kerk, in ieder dorp een eigen kerk. Nu helaas op ieder eiland slechts één kerk, die altijd vieringen heeft.

Daarom is het goed om thuis of in een klein groepje, een soort van 'Small Christian Community' (kleine christelijke gemeenschapjes) te vormen. Zoals dat wordt aangereikt met zo'n 40-dagenretraite van de Jezuïeten. Dat kunt u thuis alleen doen of samen met anderen.
We gaan in deze 40 dagen een belangrijke week in: de Goede Week. In deze Goede week kunnen we met de Bijbel een aantal momenten uit het leven van Jezus volgen (ik hoop dat u een Bijbel in huis hebt, en meedoet).

De Goede week, hiernaast afgebeeld van Palmpasen, naar Witte Donderdag, naar Goede Vrijdag en ten slotte Pasen.

  • Palmpasen, op deze zondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. De mensen zwaaiden met palmtakken, zó enthousiast waren ze voor Jezus. We lezen dan uit de Bijbel Lucas 19 : 29-41.

  • Witte Donderdag, op deze donderdag herdenken wij zowel de voetwassing van zijn leerlingen door Jezus als Het Laatste Avondmaal (de instelling van de Eucharistie bij de katholieke christenen, Avondmaal bij de protestantse christenen). We lezen dan uit de Bijbel Johannes 13, 4-11 en Marcus 14, 18-26.

  • Goede Vrijdag, op deze dag herdenken wij de gevangenneming, de kruisiging en de dood van Jezus. Vandaag lezen we het hele lijdensverhaal Johannes hoofdstukken 18 en 19
  • En tenslotte het feest van Pasen, eigenlijk hét belangrijkste Christelijke feest, namelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood, Zijn Opstanding. We lezen deze dag Johannes 20, 1 -9.

Op deze manier kunnen de mensen die niet naar de kerk kunnen, toch de Goede Week beleven. Ik wens u een goede 'Goede Week' toe, om te komen tot een Gezegend en Zalig Pasen.

Fred Wijnen