naar digitale kerkdiensten

Coronamaatregelen vanaf 6 november 2021
 • Update: 28 november 2021
Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet met betrekking tot de coronamaatregelen heeft het moderamen besproken hoe wij als kerk in Hoogvliet zullen handelen. Op een aantal punten heeft dit invloed op ons kerkelijk leven.
 • De kerkdienst is alleen toegankelijk nadat u zich heeft aangemeld
  • We vragen u om thuis te blijven wanneer u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen.
   Heeft u dergelijke klachten laat u dan zo spoedig mogelijk testen en volg het advies van huisarts of GGD
  • Als u naar de kerk komt bent u weer verplicht om uw handen te ontsmetten bij de ingang van de kerk en moet u weer een mondkapje dragen totdat u op uw plaats zit. De Commissie van Ontvangst zal u naar uw zitplaats begeleiden; na de dienst wordt u ook weer door hen de kerk uit geleid.
  • Voor het zingen zijn geen beperkingen afgekondigd
  • Hoe vervelend we het ook vinden, we hebben ook besloten het koffiedrinken na de dienst weer te stoppen omdat het daar nog moeilijker is om afstand te houden
 • Het busje voor het vervoer op zondagochtend blijft rijden, maar het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • De oefenavonden voor de koren komen weer te vervallen, m aar het is wel mogelijk om overdag te oefenen.
  Koren zijn verplicht hun leden naar de QR-code te vragen; voor een koor dat meewerkt aan de dienst is naleving hiervan de taak van het koor zelf.
 • De Open Dorpskerk op donderdagen gaat door; u moet wel de QR-code, vaccinatiebewijs of negatief testbewijs kunnen tonen.
 • De Kerstviering voor ouderen op 15 december gaat helaas niet door.
 • Hetzelfde geldt voor de Kerstzangmiddag op 11 december
 • en voor de Taizé-vieringen zo lang deze na 17.00 uur plaatsvinden
 • De Kerstmarkt (december) gaat niet door in fysieke vorm; wel zal er een digitaal alternatief zijn.
 • Vergaderingen gaan door met inachtneming van het anderhalve-meteradvies
 • In het pastoraat en bij het voorbereiden van uitvaarten nemen we dezelfde voorzichtigheid in acht die we ook nu hanteren
 • De verhuur van de Aanbouw kan gewoon doorgaan met de verplichting van controle op QR code. Het maximum aantal mensen in de Aanbouw was al teruggebracht naar 25 en daar komt nu bij dat de 'huurder' om 17.00u het gebouw moeten hebben verlaten.

aanmelden:U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen zondag 28 november - Eerste Advent
  voorgangers: ds. Robert Wilschut
 • ouderling van dienst: Annelies van Lunteren
 • kyriëgebed: MBetty Groen
 • l ector: MMieke de Blois
 • organist: Remco Groen
 • kindernevendienst: Talitha Groen, Karlijn Huiting
 • beamer, beeld en geluid: Annelies Bakker
 • collecten:
  1. Kerk in Actie - Werelddiaconaat: kinderen in Moldavië
  2. Kerk
  3. Onderhoud en verbetering orgel
 • De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
  • mw. Pons, Boomgaardhoekseweg
  • dhr. Bedet, Prikkorf .
  • ---
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten. Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna zijn deze alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
Klik hier wanneer u een voorbede wilt aanvragenOm een voorbede aan te vragen kunt u mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
Vermeld alstublieft het volgende:
 • Waarvoor of voor wie u voorbede vraagt
 • voor welke zondag de voorbede bedoeld is
 • als u voorbede vraagt voor een persoon, vermeld dan of u gevraagd heeft of de naam van de betrokkene mag worden genoemd. Niet iedereen stelt het namelijk op prijs als de naam ongevraagd wordt genoemd.
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Bericht vanuit de kerkenraad

Sinds 26 september is de kerk weer onbeperkt open. Nou - niet helemaal. We verwachten dat u thuisblijft wanneer u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen. We gaan ervan uit dat er voldoende gevaccineerde kerkgangers zijn om beschermd te zijn.