'Een betere wereld begint...'

Op zondag 18 november 2018 worden vormelingen uit onze parochie in de Mariakerk gevormd door Monseigneur Van den Hende. Zij ontvangen dan het Sacrament van het heilig Vormsel en dat is altijd een plechtig moment voor de jongeren, maar zeker ook voor hun ouders en de parochianen.

De jongeren hebben al eerder het Sacrament van het Doopsel en de Eucharistie (eerste heilige Communie) ontvangen. Bij de voorbereidingen mag de pastor de tieners iets vertellen over de heilige Geest.
Het 'Vormsel' is te vergelijken met 'Belijdenis' doen in de protestantse kerken.

De heilige Geest....voor sommige mensen is dat makkelijk en voor anderen is dat best heel ingewikkeld. Hoe staat dat met u? Kunt u uitleggen aan anderen 'wie de Heilige Geest is?' Misschien is het een goed begin om te vertellen wie de Heilige Geest voor u is.

We bidden vaak naar God de Vader, of naar zijn Zoon Jezus Christus, maar we bidden niet gemakkelijk naar de heilige Geest. Voor kracht en sterkte zouden we heel goed naar Hem kunnen bidden, maar veel katholieke mensen bidden dan eigenlijk tot Maria, om op haar voorspraak bij haar Zoon Jezus voor ons te bidden.
Wanneer wij het kruisteken maken, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, is dat voor ons eigenlijk een hele korte geloofsbelijdenis. In de grote geloofsbelijdenis spreken we uit....
Ik geloof in God de Vader, Schepper van hemel en aarde....
Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer......
Ik geloof in de heilige Geest ......

Wat weten we eigenlijk van die heilige Geest?
Ik wil graag met u, met korte fragmenten uit de Bijbel kijken waarin iets staat over die heilige Geest. Om er samen achter te komen wat de Bijbel over de heilige Geest zegt.
  • Het begint al met het eerste boek uit de bijbel, het boek Genesis: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water'. Soms staat er ook de wind van God joeg over de wateren.
  • De Engel Gabriel verschijnt aan Maria en vertelt haar 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw over je vallen'.
  • Later als Jezus aan zijn openbare leven begint laat Hij zich dopen door Johannes de Doper. 'Met alle anderen werd ook Jezus gedoopt en tijdens zijn gebed ging de hemel open: de heilige Geest kwam zichtbaar als een duif op Hem neer en uit de hemel klonk een stem "Jij bent mijn enige Zoon, de man naar mijn hart".
  • Uit het boek Handelingen lezen we het verhaal dat Jezus naar de hemel gaat, terug naar zijn Vader 'Johannes doopte met water, maar jullie zullen binnenkort worden gedoopt met de heilige Geest. En wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht krijgen...'
  • En tenslotte natuurlijk 'het feest van de Geest', Pinksteren. Daar lezen we 'Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind op stak, en het huis waar ze zaten werd er helemaal vol van. Er verscheen hun iets als tongen van vuur ; het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer.
    Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest...'
De Heilige Geest wordt in de bijbel gesymboliseerd als WIND, VUUR, DUIF, KRACHT. Voor mij spreekt de heilige Geest voor 'Verlangen naar gerechtigheid'.
We verlangen allemaal naar een betere wereld. Een wereld waar geen onrecht meer is, geen oorlogen, geen huwelijken die stuk gaan, geen kindsoldaten, geen verkrachtingen, geen verslavingen, geen kwaadsprekerij en roddel. We verlangen naar een wereld waar mensen in vrede samenleven en met elkaar gáán voor het goede leven. Voor een goed leven voor iedereen. Veel mensen,misschien wel heel veel mensen doen goede werken vanuit deze visie: 'Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld!' Het is belangrijk om achter deze visie een visioen te zien.
En dit visioen wordt ons aangereikt door de gaven van de heilige Geest.


Wat kunt u doen om door de Geest, die leven brengt een bijdrage te leveren aan die betere wereld?
Die betere wereld begint............ bij uzelf.
Dat onze vormelingen door de gaven van de Geest aan die betere wereld mee mogen bouwen.

Fred Wijnen