Alle activiteiten Dorpskerk Hoogvliet
alleen online te volgen

We bekijken momenteel of we onder voorwaarden weer bij elkaar kunnen komen. Omdat nog steeds wordt afgeraden om samen te zingen, en we nog niet na afloop van de dienst iets kunnen drinken en gezellig kunnen napraten zullen we nu nog niet samenkomen in de kerk.
Tegelijk beseffen we dat het gemis van het onderling contact wel heel erg zwaar weegt. Een beetje contact heeft u misschien liever dan geen contact. We zoeken de juiste weg, maar de balans slaat nu nog door naar niet samenkomen.

U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meedoen. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.

 • Voor opnamen ouder dan een week moet wel worden ingelogd op de pagina Meeluisteren: Dorpskerk


Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen Zondag 5 juli
 • voorganger is ds Viola Huls
 • lector is Riet Groenendijk
 • beamer, beeld en geluid: Hugo Verwoerd
 • collecten:
  1. Diaconie-Kerk in Actie: vakantie voor kinderen in Armoede
  2. Kerk
  3. Onderhoud en verbetering orgel
 • Bloemen:
  • Fam J. van Leeuwen, Voorweg
  • Fam W. Roth, Puitstraat
  • Fam C. Kreft, Viskaarweg
  • Mw J. de Vries, Kamille
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten.
Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
aanvraag voorbede Dat mag via deze link, u mag ook mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Dit zijn onze overige maatregelen:
 • Alle activiteiten met meerdere mensen zijn afgelast. Dat betreft
  • Gesprekskringen
  • Bijbelstudiegroep
  • Open Dorpskerk
  • de meeste Vergaderingen
 • Het pastorale team zal vooraf telefonisch met u overleggen of bezoek mogelijk is.
Zie het artikel in De Botlek van 8 april