Uit de krant

Het schijnt in sommige wat meer vrijzinnige gemeenten voor te komen dat als basis voor de preek op zondag niet alleen wordt gelezen uit de bijbel.

Daarvoor worden ook andere teksten gebruikt. Een gedicht of een lied, dat kan ik me nog voorstellen (al zou ik dat dan eerder in de preek gebruiken dan als basis van de preek) maar dat je daarvoor ook de krant als uitgangspunt neemt - ik zou dat niet gauw doen. Laatst waren we een paar dagen in een vakantieoord met vanouds een vrijzinnig kerkelijke achtergrond; bij de informatie over die achtergrond werd dit toch vermeld. Het lijkt dus echt voor te komen.

Wij waren overigens alleen maar op vakantie en wisten niet waar we terecht zouden komen. Het was in het weekend dat ook de landelijke Spin-groep er zijn bijeenkomst had. Nee, geen vroege oefeningen voor Halloween; een grote zaal vol spinnenwielen verried hun aanwezigheid. We zaten elkaar niet in de weg.

Ik snap wel dat je in de preken je ook bezighoudt met wat er in het wereldnieuws is. Niet alles komt daarvoor in aanmerking. Hoe ze de brexit in economisch opzicht regelen hoeft niet meteen op zondag besproken te worden. Maar de dreiging die uitgaat van het negeren van de brexit-gevaren voor Noord-Ierland sla ik niet over. Die gevaren baren mij zorgen.

Tussen twee haakjes, in Trouw van 29 oktober kunnen we lezen dat zelfs aan de economische-Universiteit-pur-sang, de Erasmus in Rotterdam, een hoogleraar Theologie en Economisch denken is benoemd.
De morele kanten van de economie krijgen aandacht van een professor die weet wie Jezus, Paulus en Augustinus is en die hun keuzen kan bespreken met het oog op de economie. Hoopgevend, want economische keuzen kunnen gigantische gevolgen hebben. Toch wat grenzen aan de hemelhoog aanbeden vrije markt?

Over brexit weet ik nog steeds niet zoveel te vertellen in economisch opzicht. Ik vind het riskant, maar daar houdt mijn mening op.

Preken uit de krant. Nee, ik ga dat nog steeds niet doen. De krant kunt u zelf wel lezen, u kijkt zelf wel naar het televisienieuws of u weet de internetbronnen die u fijn vindt vast wel te vinden. Maar de preek moet natuurlijk wel over het dagelijkse leven gaan. Het is mooi om te preken over de hemel, maar daarbij zal ik toch duidelijk moeten maken wat wij vandaag de dag met die hemel te maken hebben. Geloof in de hemel kan troostend zijn - dat hoef ik niet uit te leggen denk ik. Maar hemelgeloof kan ook een inspiratiebron zijn voor de manier waarop je in het leven staat. Vroeger was dat ook al zo, en dan vooral dreigend. Pas op, als je zo doet kom je er niet... Zou dat nu nog voorkomen? Hmmm, de mens verandert niet zo snel.
Een andere manier waarop hemelgeloof een inspiratie is ligt in het ideaalbeeld dat ermee samenhangt. Jezus vertelt een groot aantal gelijkenissen over het "Koninkrijk van de hemel". In het koninkrijk gaat het zo, en zo, en zo. Wat een prachtige beelden worden daar in geschetst! Maar als het een prachtig beeld is voor het Koninkrijk van de hemel dan is dat ook een ideaalbeeld voor nu. Barmhartig omgaan met elkaar is ook nu van levensbelang. Ook zo landt de hemel in ons bestaan!

Op de ene of op de andere manier moet elke preek dus verbonden zijn met het dagelijkse leven. Die noodzaak heeft ervoor gezorgd dat ik mijn preken anders ben gaan opbouwen dan vroeger.
Vroeger begon ik met een uitgebreide uitleg van wat er precies in de bijbel staat. En als ik dat geschreven had moest ik gaan zoeken naar de verbinding met het leven.
Ik draai het nu om. Ik probeer in mijn denken eerst die ingang in het dagelijkse leven te vinden. Daar vertel ik dan over. En daarna leg ik uit wat die dagelijkse werkelijkheid te maken heeft met wat we in de bijbel hebben gelezen - en dat leg ik dan natuurlijk wel op een betrouwbare manier uit. Dat is de ene week duidelijker te zien dan de andere week. Maar zo werkt het tegenwoordig voor mij.

Daarvoor is het onmisbaar dat ik de krant gelezen heb, of het televisienieuws of enkele internetbronnen heb gezien. Daarin leer je het dagelijkse leven kennen en dan weet je wat er in de wereld, en dus bij je kerkgangers, speelt.
Zo kan ik de bijbel verbinden met de krant. In de preek. Maar altijd met de bijbel als uitgangspunt.

Ds. Robert Wilschut