Sinds 2 augustus is de kerk weer open; maar: alleen voor wie zich per telefoon heeft aangemeld.

Hieronder staat het telefoonnummer waarop u zich kunt aanmelden; niet zichtbaar? Selecteer een stukje tekst ...
U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.

 • Voor opnamen ouder dan een week moet wel worden ingelogd op de pagina Meeluisteren: Dorpskerk


Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen zondag 25 oktober.
 • voorganger: ds. Viola Huls
 • kyriëgebed: Wim Snel
 • lector: Mieke de Blois
 • beamer, beeld en geluid: Harry Wols
 • collecten:
  1. diaconie: pastoraat Rotterdam-West
  2. Kerk/li>
  3. onderhoud en verbetering orgel
 • bloemen:
  • dhr. en mw. Gunter, Ankerkuilstraat
  • dhr. en mw. Faasen, Beugstraat
  • mw. Gouwens, Platte Molendijk
  • mw. ’t Hart-de Rooij, Binnenban.
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten.
Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
aanvraag voorbede Dat mag via deze link, u mag ook mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Bericht vanuit de kerkenraad

Helaas bleken er opnieuw verscherpte maatregelen nodig met betrekking tot corona. Voor ons is het eerst zichtbare gevolg dat we niet meer zullen zingen in de kerk. Niet in de gewone diensten, geen koorrepetities, geen Taizé-vieringen meer (waar het toch draait om het zingen). Ook is het maximum aantal kerkgangers teruggebracht naar 30* en is besloten om kringen en dergelijke in de kerk niet te laten doorgaan; thuis kan al helemaal niet, omdat daar hooguit 4 personen bijeen mogen komen.
De Open Dorpskerk is dus afgelast, evenals bijbelkringen en gesprekskringen.
Voor een bemoedigend woord verwijzen we u naar onze synodevoorzitter, ds Marco Batenburg.

*medewerkers en kinderen tot 12 jaar niet meegeteld