Helaas moeten we de kerk weer sluiten voor kerkgangers vanwege de noodzakelijke corona-maatregelen. Dit betreft alle diensten, zo lang de lockdown duurt.

Beperkingen bij het voorbereiden van een uitvaart
lees verder ...
Om een uitvaart voor te breiden brengen onze dominees vrijwel altijd een huisbezoek bij de familie. Tijdens die huisbezoeken komt het voor dat men even dicht bij elkaar is: een foto laten zien, de rouwbrief, een vorige liturgie, of wat ook maar. Ook zijn er vaak meerdere mensen aanwezig.
Dat is normaal gesproken prima, maar momenteel brengt dat voor de familie en voor onze predikanten gezondheidsrisico's met zich mee. Aangezien ook blijkt dat veel coronabesmettingen juist plaats vinden in de huiselijke sfeer en dat nu de Engelse, veel besmettelijkere variant van het coronavirus in Nederland is aangetroffen, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.

Daarom hebben wij besloten dat gesprekken naar aanleiding van een overlijden voorlopig niet meer thuis kunnen plaatsvinden. Alle gesprekken over een uitvaart kunnen met maximaal twee van de nabestaanden plaatsvinden in De Aanbouw. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden en dat het maximum van twee personen plus de dominee niet overschreden wordt.

Als het om welke reden ook niet mogelijk is om naar De Aanbouw te komen, dan is helaas het enige alternatief dat de dominees nog rest een gesprek met de familie via de telefoon of via enige vorm van videobellen. Gelukkig zijn er dus nog wel mogelijkheden, maar niemand vindt die in deze omstandigheden erg prettig.
We hopen dat deze situatie werkelijk zo kort mogelijk zal duren, maar voor nu is bovenstaande maatregel van kracht.

U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.

 • Voor opnamen ouder dan een week moet wel worden ingelogd op de pagina Meeluisteren: Dorpskerk


Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen zondag 9 mei
 • voorganger: ds. Viola Huls
 • ouderling van dienst: Liesbeth van Delft
 • kyriëgebed: Marieke Groot Bramel
 • lector: ?
 • organist: Arie Mout
 • beamer, beeld en geluid: Hugo Verwoerd
 • collecten:
  1. noodhulp van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak
  2. Kerk
  3. Onderhoud en verbetering orgel
 • bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
  • mw. Groeneveld, Blankvoornstraat
  • dhr. Russchen, Pieter Stastokweg
  • dhr. Van der Plassche, Alverstraat
  • mw. De Bruin-Termorshuizen, Puitstraat
  • ---
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten. Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna zijn deze alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
Klik hier wanneer u een voorbede wilt aanvragenOm een voorbede aan te vragen kunt u mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
Vermeld alstublieft het volgende:
 • Waarvoor of voor wie u voorbede vraagt
 • voor welke zondag de voorbede bedoeld is
 • als u voorbede vraagt voor een persoon, vermeld dan of u gevraagd heeft of de naam van de betrokkene mag worden genoemd. Niet iedereen stelt het namelijk op prijs als de naam ongevraagd wordt genoemd.
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Bericht vanuit de kerkenraad

Vanwege de lockdown sinds woensdag 16 december zullen ook wij onze openbare activiteiten tot een minimum beperken. Bij de kerkdiensten mag niemand meer aanwezig zijn, medewerkers en eventueel kinderen tot 12 jaar niet meegerekend.
Welkom bij het digitaal bijwonen van de diensten. Wij doen ons best dit zo goed mogelijk te laten verlopen.