VERKOOP VAN DE OVERBLIJVENDE GOEDEREN VAN DE ANTWOORDKERK


Op 4 AUGUSTUS vindt de verkoop plaats van alle voorwerpen die niet meeverhuizen naar de Dorpskerk. In de catalogus kunt u zien om welke zaken dit gaat en hoe de verkoop geregeld is. U bent hartelijk uitgenodigd om uw slag te slaan...'Heer leer ons bidden' ...... een kaarsje opsteken is ook bidden

Het is zomer ... eindelijk? Nou niet vanwege het weer, want we mogen zeer zeker niet klagen over het prachtige weer in de lente. We kunnen alleen maar hopen dat de zomer ook veel mooie dagen in het verschiet heeft. De jongeren van het Voortgezet Onderwijs krijgen deze dagen te horen of zij direct geslaagd zijn of nog hertentamen moeten doen. Een spannende tijd, maar ook een vreugdevolle met al die tassen die samen met de Nederlandse Vlag buiten worden opgehangen.

Ik denk vooruit aan de tijd die komen gaat. Zomertijd / vakantietijd, een tijd van 'op adem komen', want dat is volgens mij de bedoeling van vakantietijd.
Sommigen zoeken die rust in verre landen, anderen blijven dicht bij huis, een groot aantal blijft gewoon thuis. Soms omdat er géén geld is om te reizen, maar soms ook gewoon omdat men niet zo nodig hoeft. Lekker thuis blijven is ook fijn. Maar dan nodig ik u uit om dan juist andere dingen te doen. Wandelen, een kerk bezoeken.
Of als uitdaging om naar uw gebedsleven te kijken. Ik merk zelf vaak dat door de hectiek van het dagelijkse leven 'praten met God' er wel eens bij inschiet. Daarom dacht ik het pastorale stukje te schrijven over bidden. Het begon voor de leerlingen van Jezus ook op een eenvoudige manier. In Lucas 11, 1: Eens was Jezus aan het bidden en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei één van de leerlingen tegen Hem 'Heer leer ons bidden', zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Nu weten we niet hoe Johannes bad en het zijn leerlingen leerde. Maar Jezus gaf ons toen het Onze Vader. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier die we hebben om te bidden. We kunnen dat op heel véél verschillende manieren doen.

Maar de allereerste vraag is Wat is bidden?

Voor mij is bidden, praten met God. En dat kunnen we op heel verschillende manieren doen. Zoals wij praten met mensen via de telefoon, via WhatApps, SMS, Facebook of Instagram, maar ook gewoon via een geschreven brief. Ieder kiest hierbij zijn of haar eigen weg. Maar wanneer u met God wilt praten, gaat u bidden. Praten met God om Hem te vertellen wat u meemaakt, waar u verdriet van hebt of waar u vreugde aan beleeft. We kunnen dat met een regulier gebed doen zoals het Onze Vader. Veel katholieke mensen bidden regelmatig (sommigen zelfs dagelijks) de Rozenkrans. U kent vast wel die ketting met 60 kralen die staan voor een aantal Onze Vaders en 50 Weesgegroeten. Door te bidden bouwen we een relatie op met God. Bidden is wezenlijk 'ontmoeting'. En een relatie met mensen bouwen we op door met hen in gesprek te gaan. Zo gaat dat ook bij God. Hij hoort graag van ons.

Bidden kunnen we op heel verschillende manier doen:
  • via gebeden zoals eerder genoemd, de reguliere gebeden.
  • zelf bid ik graag het getijdengebed mee van de kloosterlingen. Die dagelijks 3-5 of 7 maal naar de Kapel gaan om met elkaar te bidden.
  • via Iconen, weliswaar is dat van een andere traditie. Maar een icoon is een doorkijk naar het goddelijke. Die kunnen inspireren en zo kom ik makkelijker met God in gesprek.
  • via muziek. Hoeveel mooie muziek is er niet, of mooie liederen met inhoud.
  • we kunnen soms ook bidden zonder woorden. Gewoon in een stille omgeving, een kaarsje branden. Dat roept vaak iets bij mensen op.
  • we kunnen ook bidden door een kaarsje op te steken. Dat kan in een kerk bij Maria of Onze Lieve Heer. Dat kan ook thuis op het moment dat u eventjes met God wil spreken.
  • Bidden met de psalmen. In de Bijbel staan er 150 van verschillende aard. We pakken diegene waar we op dat moment behoefte aan hebben. Psalmen drukken alles uit wat een mensenhart kan beroeren (loven, klagen, haten, vloeken, vertrouwen, vriendschap etc.).
Ik nodig u uit om de komende tijd naar uw gebedsleven te kijken en welke vorm bij u het beste past. God is altijd aanwezig. Of dit nu 's morgen vroeg is of 's avonds laat. Ik wens u allen een hele goede en mooie zomer/vakantietijd toe,

Fred Wijnen.