Alle activiteiten Dorpskerk Hoogvliet
tot eind maart alleen online te volgen

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen is de Dorpskerk te Hoogvliet voorlopig (zoals nu bekend: tot eind mei) niet open voor bezoekers. U kunt VANAF DEZE PAGINA de kerkdienst wel online bekijken.

Niemand hoeft in te loggen voor het meekijken. Gebruik daarom onderstaande mogelijkheden.Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn. Ook het liturgisch moment onder het klokluiden op woensdagavond wordt hier getoond.
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten
aanvraag voorbede Dat mag via deze link, u mag ook mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.


In plaats van de normale kerkdienst houden we een korte dienst, waarin een van onze eigen predikanten zal voorgaan.
Hier kunt u doorklikken naar deze diensten in de Dorpskerk.
De diensten beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.

Dit zijn onze overige maatregelen:
 • Voorlopig zullen we op woensdagen om 19.00 uur gehoor geven aan de oproep van de Raad van Kerken om de klok een kwartier lang te luiden. In de kerk zullen dan bijbel- en liedteksten worden gedeclameerd.
  Ook dit is online te volgen.
 • Alle activiteiten met meerdere mensen zijn afgelast. Dat betreft
  • Gesprekskringen
  • Bijbelstudiegroep
  • Open Dorpskerk
  • Vergaderingen
  • De soepmaaltijden
 • Het pastorale team zal vooraf telefonisch met u overleggen of bezoek mogelijk is.


Hieronder vindt u de brief die de voorzitter van onze kerkenraad heeft geschreven over deze situatie.


Voorkomen is beter dan genezen!

Beste Zusters en Broeders, alle commotie rondom het Coronavirus kan u niet ontgaan zijn. Vorige week dachten we nog dat het zo'n vaart niet zou lopen. De afgelopen dagen, nee het gaat zelfs nog sneller, de afgelopen 24 uur volgden nieuwe besluiten van onze regering en andere gezaghebbende instanties over het Coronavirus elkaar in rap tempo op.

Vandaag heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook impact op de kerkdiensten. De landelijke kerk heeft de Protestantse kerken in Nederland geadviseerd om in ieder geval tot en met 31 maart alle kerkdiensten waar meer dan 100 mensen bijeen zijn af te gelasten. (klik hier voor meer info)

Dat betekent natuurlijk niet dat er geen kans op besmetting is als er minder dan 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Tijdens een spoed/crisis overleg heeft het moderamen van de kerkenraad besloten om het advies van de landelijke kerk te volgen en met ingang van heden geen kerkdiensten te houden. Deze maatregel zal in elk geval van kracht zijn tot 31-maart-2020. De regering adviseert iedereen verder om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden en binnen te blijven. Daarom zullen wij verder alle bijeenkomsten/activiteiten van onze gemeente voorlopig stil leggen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de bijbelstudie- en gespreksgroepen en koorrepetities maar ook de Open Dorpskerk. Ook deze maatregel zal in elk geval tot 31-maart-2020 van kracht zijn.

Als alternatief voor het bijwonen van onze eigen erediensten, kunt u de komende zondagen via www.kerkhoogvliet.nl de aangepaste korte diensten volgen van onze eigen predikanten.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als het nodig is om andere beslissingen te nemen dan zullen we die in elke geval via de website van onze kerk (www.kerkhoogvliet.nl) bekend maken en als het ons lukt om kopij op tijd aan te leveren via het Kerkblad.

Zusters en broeders, zoals onze classispredikant ds Gerrit van Meijeren zei: "Er komt veel op ons af. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden met de psalmdichter onze hoop op God te stellen. Laten we bidden: voor allen die - hoe dan ook - door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen."

Ik wens u namens het moderamen van de kerkenraad Geestkracht en wijsheid toe.

Rein Hallema, 12/13 maart 2020

Voorzitter Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet