Altijd in zijn scheppende hand....

We kennen allemaal vanuit de kinderbijbel afbeeldingen van de schepping: het licht, de bloemen en planten, allerlei dieren en Adam en Eva. Daaruit kan de idee ontstaan dat de schepping toen helemaal klaar en "af" was.

We mogen het echter niet vergelijken met een beeld dat door een beeldhouwer is uitgehouwen uit steen en daar uiteindelijk staat. Dat beeld komt los te staan van de beeldhouwer.

Maar in de Schepping blijft Gods levensgeest en levensadem steeds aanwezig. Zijn levensadem, zijn Geest blies Hij in Adams neus, maar leefde even goed ook in Eva, in hun kinderen en ook in ons. Die levensadem is ook aanwezig in heel de natuur en zo kan de natuur zich ontwikkelen en evolueren. Op die wijze kunnen dieren zich in de loop van de tijd aanpassen aan hun nieuwe leefomstandigheden: zoals aan de opwarming van de aarde.

Die scheppende of levengevende geest leeft op een bijzondere manier in ons mensen. Dankzij die geest kunnen schilders mooie schilderijen maken, kunnen architecten prachtige gebouwen ontwerpen; kunnen biologen nieuwe medicijnen ontwikkelen en houden mantelzorgers het soms jarenlang vol hun hulpbehoevende naaste bij te staan.
Die geest van God leeft in ieder mens op een heel eígen manier: íeder mens is anders, heeft eigen karaktertrekken, een ander DNA.

Ik ervaar dat speciaal bij uitvaarten. De levenspartner, de kinderen en de kleinkinderen vertellen vooraf aan mij zulke mooie verhalen over hun dierbare overledene, dat ik, als ik dat alles tot me door laat dringen, bij mezelf zeg: "Wat een bijzonder mens!"
In al die meer dan vijftig jaren dat ik uitvaarten heb geleid, heb ik nog nooit een uitvaart geleid van een GEWOON mens. In ieder van hen was Gods Geest op een eigen manier aanwezig.

Binnenkort begint voor veel mensen de vakantie: ieder zoekt zijn of haar eigen bestemming:
  • Een plek aan de zee om met de kinderen daar te spelen en het voortdurend klotsen van de golven te bewonderen.
  • Een ander zoekt de bergen en geniet, na lang klimmen, van een prachtig uitzicht.

Ik gun zo iedereen zijn eigen vakantie. Maar laten we niet vergeten dat er ook heel dichtbij in de natuur veel, heel veel te bewonderen is. We moeten wel onze ogen ervoor openen:
  • Te zien hoe planten rondom ons huis of in een park ieder op hun eigen manier bloeien, met eigen vormen en heel eigen kleuren.
  • Kijken we eens met open ogen naar een boeket bloemen: hoe vanuit een dikke knop zich een roos ontplooit, met fragiele en zachte blaadjes.

Ofschoon Jezus niet zo uitdrukkelijk over de schepping sprak, liet Hij op een duidelijke manier zien hoe God de Schepping eigenlijk bedoeld heeft: ieder mens kan, op zijn of haar eigen manier, licht zijn voor een ander:
  • "Ik wil dat de gezonde mens de zieke ondersteunt."
  • "Ik wil aan de rijken duidelijk maken dat ze hun rijkdom te leen hebben gekregen om anderen daarmee van dienst te zijn."

Gods Geest leefde op een heel speciale manier in Jezus, maar dat was niet het einde. Heel dichtbij zie ik die kracht van Gods Geest in mensen die - menselijkerwijze in armoede levend - toch heel gastvrij en vol levenslust in het leven staan en hun liefde rijkelijk delen met hun kinderen. Gods Geest heel dichtbij en in ieder van ons op een eigen manier.

Ben van Dam