Weer naar de kerk

Met ingang van 13 juni is de kerk weer open, maar alleen voor wie zich per telefoon heeft aangemeld.
Hieronder staat het telefoonnummer waarop u zich kunt aanmelden.Lichtere beperkingen bij het voorbereiden van een uitvaart
lees verder ...
Om een uitvaart voor te breiden brengen onze dominees vrijwel altijd een huisbezoek bij de familie. Tijdens die huisbezoeken komt het voor dat men even dicht bij elkaar is: een foto laten zien, de rouwbrief, een vorige liturgie, of wat ook maar. Ook zijn er vaak meerdere mensen aanwezig.
Dat is normaal gesproken prima, maar momenteel brengt dat voor de familie en voor onze predikanten gezondheidsrisico's met zich mee. Aangezien ook blijkt dat veel coronabesmettingen juist plaats vinden in de huiselijke sfeer kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.

Daarom hebben wij besloten dat gesprekken thuis ter voorbereiding van een uitvaart in principe met niet meer dan twee familieleden kunnen plaatsvinden. Gesprekken met meer dan twee van de nabestaanden zullen in principe plaatsvinden in De Aanbouw. Waar de afspraak zal plaatsvinden is een kwestie van overleg.


U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.

 • Voor opnamen ouder dan een week moet wel worden ingelogd op de pagina Meeluisteren: Dorpskerk


Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
Mededelingen zondag 25 juli
 • voorganger: ds. Robert Wilschut
 • ouderling van dienst: Liesbeth van Delft
 • kyriëgebed: Harry Wols
 • lector: Harry Wols
 • organist: Pieter Meyboom
 • beamer, beeld en geluid: Marius Fossen
 • collecten:
  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud en verbetering orgel
 • bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
  • mw. Oosterhoff-Visbeen, Olthelloweg,
  • mw. Niemandsverdriet, Breede Vliet, Schakelweg,
  • dhr. en mw. Petersen ,Wonderklauwpad,
  • mw. Molenaar, Alverstraat.
  • ---
Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten. Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna zijn deze alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
Klik hier wanneer u een voorbede wilt aanvragenOm een voorbede aan te vragen kunt u mailen naar voorbede@kerkhoogvliet.nl
Vermeld alstublieft het volgende:
 • Waarvoor of voor wie u voorbede vraagt
 • voor welke zondag de voorbede bedoeld is
 • als u voorbede vraagt voor een persoon, vermeld dan of u gevraagd heeft of de naam van de betrokkene mag worden genoemd. Niet iedereen stelt het namelijk op prijs als de naam ongevraagd wordt genoemd.
klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
Filmpje met stap-voor-stap toelichting


De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.

Bericht vanuit de kerkenraad

Sinds juni 2021 zijn er weer kerkgangers welkom in de kerk. Het zouden er 60 mogen zijn per dienst, maar de ruimte in de kerk laat bij juiste handhaving van de 1,5 meter-maatregel een maximum van rond de 45 toe, enigszins afhankelijk van de samenstelling van de huishoudens die ter kerke gaan.
Gelukkig, we kunnen elkaar op beperkte schaal weer ontmoeten!