Open Dorpskerk voor iedereen

Bij de dominee op de koffie. Zo begonnen we een aantal maanden geleden de reeks van donderdagen waarop iedereen in de Open Dorpskerk welkom is voor koffie en/of de lunch.

Inmiddels is er een behoorlijk aantal mensen een of meermalen langsgekomen. Sommigen komen een enkele keer, anderen zien we geregeld. Sommigen laten zich alleen de koffie goed smaken; anderen weten dat soep en brood niet te versmaden zijn.
Maar hoe dan ook, het is de moeite waard om te komen.

In de zomer is het iets stiller. De vakanties zullen een rol spelen, maar ook de recordhitte die we de laatste weken hebben mogen begroeten. Inderdaad, dan is het best warm om je naar de Dorpskerk te begeven en dan kan het in de kerk ook aardig warm worden - in De Aanbouw nog wat meer dan in de kerkzaal.
Het komt volgens mij heel goed uit dat de Zomeractiviteiten ook allemaal op donderdag zijn. De lunch begint zo rond kwart over twaalf, een beetje afhankelijk van het moment, waarop de boodschappen gedaan worden. Maar als je toch al bij de zomeractiviteit wilt zijn kun je dat ook heel goed beginnen met een boterhammetje in de kerk - waarom niet?

Maar waarom doen we dit eigenlijk? Waarom is er elke donderdag een dominee beschikbaar en is er daarnaast een lid van het pastoraal team aanwezig? Is dat geen heel grote aanslag op de beschikbare tijd van mensen die misschien ook wel andere dingen te doen hebben?

Dan moeten we even terug naar ruim een jaar geleden. We hebben ons andere kerkgebouw verkocht. Pijnlijk, maar het was onvermijdelijk zo hebben we met elkaar vastgesteld. We hebben de Dorpskerk grondig verbouwd. Het komt erop neer dat iedereen, meer of minder onwennig, in een nieuwe omgeving ging kerken.
We zijn toen begonnen na te denken over het beleid van onze gemeente voor de komende periode. Dat nieuwe beleid is nog niet klaar, na de zomer zullen we de gemeente weer daarbij betrekken. We hebben ons toen wel alvast afgevraagd hoe we ons gebouw in het midden van de Hoogvlietse samenleving meer zouden kunnen laten 'landen'. Vroeger werkte dat ook; na bijna een jaar sluiting konden we wel wat PR gebruiken. Een paar dingen werden genoemd waar we niet zoveel kansen bij zagen; andere dingen klonken ons meer als muziek in de oren. En al dachten we niet dat er meteen honderden mensen op af zouden komen, een geregelde openstelling van de kerk, voor gezelligheid en een goed gesprek leek ons een goede mogelijkheid.

Ik schrijf daarover op deze plek. omdat deze openstelling niet alleen voor de protestanten is.
De kerk is open voor iedereen. Dat is ook al de werkelijkheid: tot de geregelde gasten horen ook bewoners uit de omgeving.

We zijn voorzichtig gestart, gewoon even afwachtend wat er zou komen. Dat stemt ons optimistisch. Maar de komende tijd willen we een paar activiteiten organiseren om wat meer in beeld te komen en goed te laten zien:
de kerk is op donderdagen open - doe mee!

De eerste activiteit staat gepland voor donderdag 12 september. Dan zal er informatie worden gegeven over alles wat bij overlijden en uitvaart een rol zou kunnen spelen.
We hebben een notaris uitgenodigd en een uitvaartondernemer. Daarnaast zal ook vanuit de kerken verteld worden wat er mogelijk is. Uitgebreidere informatie volgt nog, maar weet u nu al uitgenodigd voor deze dag
-zet hem in uw agenda!
We beginnen die dag met koffie.
En we sluiten het geheel af,
zoals elke donderdag, met een lunch.
Welkom!

Robert Wilschut