Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
meer informatie


Bericht van overlijden
 • Op zondag 3 december is overleden op de leeftijd van 83 jaar: dhr. Willem van Gelder. Hij woonde samen met zijn vrouw aan de Puitstraat.

 • De samenkomst rondom zijn afscheid zal gehouden worden op vrijdag 8 december in gebouw 'De Esch'. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen; de dienst zal beginnen om 11.00 uur.
  Aansluitend n zal de teraardebestelling plaatsvinden op begraafplaats Oudeland. Daarna is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn.

  U kunt VANAF DEZE PAGINA met de kerkdienst meekijken. Dan is het niet nodig om eerst in te loggen. Gebruik onderstaande mogelijkheden.  Kijk hier mee met de internet-kerkdienst op zondagochtend. Lied- en bijbelteksten zullen ook zichtbaar zijn.
  Mededelingen zondag 3 december - Dienst van Schrift en Tafel
 • voorganger: ds. Viola Huls
 • diaken van dienst: Jannie Leeuwestein
 • kyriëgebed: Wim Snel
 • lector: Wim Snel
 • orgel: Remco Groen
 • Kindernevendienst: Carin Langbroek
 • beamer, beeld en geluid: Marianne van der Maar en Hugo Verwoerd
 • collecten:
  1. Kerk in Actie - Kinderen in de Knel: Oeganda
  2. Kerk
  3. Avondmaalsgave: Kinderen in de Knel
  4. (Deur) Vervanging buitenramen kerk
 • ---
  Klik hier om opnames te vinden van eerdere kerkdiensten. Vanwege onze licenties mogen opnames maar een week lang openbaar zijn; daarna zijn deze alleen voor gemeenteleden op te vragen (zie pagina 'meeluisteren')
  Om een voorbede aan te vragen kunt u het voorbedeboek in de kerk gebruiken.
  Of u kunt aan iemand anders vragen om dat voor u te doen als u zelf niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.
  klik hier voor de collecte met Ideal-betaling. Klik onder Alle Collecten Kerkdiensten Samen op de knop Gift/Donatie. U moet niet inloggen op de volgende pagina, kies voor "Anoniem". Klik de bedragen aan die u, per collecte, wilt geven (van 0 tot 2,50 of een vrij in te vullen bedrag). Volg de verdere aanwijzingen.
  Filmpje met stap-voor-stap toelichting


  De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht.
  Natuurlijk zijn de diensten ook te beluisteren met de kerktelefoon.
  U kunt zelf bepalen op welk moment u een opname terug luistert of kijkt.