DORPSKERK IN KERSTSFEER

Voor de eerste keer werd er op 8 december 2006 een kleinschalige kerstmarkt gehouden in De Aanbouw en was er Kerstmuziek en -zang te horen in de Kerkzaal. Doel was om geld op te halen voor het Diaconaal Trefpunt.
Na een voorzichtige start om 16.00 uur begon het steeds wat drukker en vooral gezelliger te worden. Vele bekende gezichten, maar ook vele bezoekers die via folderen vanuit het winkelcentrum naar de kerk kwamen.
Kerstspulletjes, kerststukjes, lekker versgebakken wafels, koffie, thee, cake, erwtensoep en gluhwijn, het was er allemaal.
Na afloop werd verteld dat er 388,- naar het Diaconaal Trefpunt kon worden overgemaakt.

Alle medewerkers en gasten hartelijk bedankt!! Noteert u vast in uw agenda het weekend van 14/15 december 2007

PS. heeft u komend jaar nog oude (te gebruiken) kerstspullen, levert u die dan in bij de rommelmarkt in het Jeugdgebouw. Daarvandaan komen ze dan (ook) naar de Kerstmarkt.

foto's: Annelies Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder