KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

het laatst verschenen nummer van het kerkblad zal steeds tot aan het verschijnen van het volgende nummer op deze pagina verkrijgbaar zijn

archief
 

Laatste wijziging 9 mei 2015

Editie 2015 nr.9 geldt voor de periode van 9 - 23 mei 2015

Problemen om de interneteditie te lezen? Klik hier.

Meditatie uit Kerkblad nr. 2015-9

 

‘Verboden toegang in verband met aanbiddingsgevaar’

Het is alweer mei en de lente heeft zich al flink van zijn beste kant laten zien.
Waren het eerst vooral wat vroege bloeiers zoals krokussen, tulpen en trompetnarcissen, inmiddels staan de bomen weer aardig in het blad. Veel bomen hebben vol gestaan met bloesems en in mijn kleine stadstuintje beloven de kruis- en aalbessenstruiken ons weer van een lekkere oogst aan vruchten te voorzien. Wat mijn pruimenboom betreft ben ik wat voorzichtiger, want ik heb hem vorig jaar na een enorme oogst aan pruimen flink gesnoeid. Hij heeft wel weer witte bloesems laten zien, maar ik weet niet wat ik aan pruimen dit jaar kan verwachten.

De meimaand is in onze katholieke traditie ook de maand waarin we extra aandacht geven aan Maria. Zij neemt immers een bijzondere plaats in. We weten niet echt zo veel over haar persoonlijke geschiedenis. Volgens de geslachtregisters in de evangeliën (Lucas, Mattëus) stammen  zij en haar man Jozef uit de stam van Juda en zijn afstammelingen van David. Zij wordt door de engel Gabriël bezocht met een boodschap van God zelf. Door haar bereidheid om te luisteren en te dienen, kon Gods Zoon Jezus als mens in ons midden geboren worden.

Maria’s leven is daardoor aardig op zijn kop gezet. Hoewel ze verloofd was met Jozef, werd ze niet van hem zwanger, maar door de heilige Geest. Hoe vertel je dat aan je toekomstige man? Gelukkig wordt zij door hem niet verstoten of prijsgegeven aan steniging, de straf voor vrouwen die beschuldigd worden van overspel. En heel het verdere leven van Maria is niet bepaald zonder strubbelingen verlopen. Hoogzwanger moet zij voor een volkstelling op reis. Door plaatsgebrek in de herberg voor reizigers  is er slechts ruimte in een stal bestemd voor dieren. Voor haar een schamele plaats om er te slapen en daar komt hun eerstgeboren zoon Jezus ter wereld. Later moet er op stel en sprong vertrokken worden naar Egypte, op de vlucht voor een moordzuchtige koning Herodes.

Van haar verdere leven weten we niet zoveel. We zien haar terug als hevig verontruste moeder die op zoek is naar haar twaalfjarige Zoon, wanneer die na het bezoek aan de tempel daar is achtergebleven. En later, als Jezus op dertig jarige leeftijd in opdracht van zijn hemelse Vader rondtrekt om het goede nieuws te vertellen, zien we haar terug bij de bruiloft te Kana. Zij ziet het probleem van het tekort aan wijn. Ze spreekt Jezus er op aan. Zijn antwoord klinkt haar wat stug in de oren: “Vrouw, is dat soms uw zaak?” Tegen de bedienden zegt ze echter vol vertrouwen: “Doe maar wat Hij tegen jullie zal zeggen.“

Ze is getuige van zijn eerste wonder. We komen daarna haar af en toe tegen (Mat. 12,46-50, Mat. 13,55-56). We zien haar dan terug aan het eind van het leven van haar Zoon. Ze staat langs de weg, wanneer de soldaten Jezus naar Golgotha voeren om gekruisigd te worden. Ze ziet haar eigen kind wankelend onder het zware kruishout. Ze ziet een geslagen en gemartelde man op weg naar zijn executie. Als alle andere leerlingen op de vlucht zijn geslagen, staat zij samen met slechts enkele vrouwen en de apostel Johannes onder het kruis. Zij ziet Hem daar sterven;  haar kind! Zij zal zijn dode lichaam ontvangen en naar zijn  graf brengen. Wat een zwaar leven heeft deze vrouw gehad.

Het is haar wellicht staand onder het kruis duidelijk geworden, wat de  betekenis is van de woorden,die de oude Simeon tot haar sprak bij de opdracht van Jezus in de tempel: “ … en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

In deze maand van bloei en bloemen wordt ook de rozenkrans gebeden. Vele malen herhalen de bidders de woorden van het ‘Wees gegroet’. Dit gebed is gebaseerd op de woorden, die haar nicht Elisabeth sprak toen zij Maria begroette (het magnificat). Nu heeft Maria onder rooms-katholieken een heel bijzondere plaats gekregen. Voor sommigen medechristenen is er daarom de angst dat ze haar te veel aandacht en zo te veel eer zouden geven. Dat is te begrijpen, gezien de periode die voorafging aan de reformatie met zijn chaotische verering van allerlei heiligen en dubieuze handel in relikwieën.

Dat mag echter geen reden zijn haar naam weg te moffelen in een achterkamertje van de bijbel met op de deur een bordje: ‘Verboden toegang in verband met aanbiddingsgevaar.’

Léon Janssen.

 

 


 


KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

 


Verschijnt eenmaal per twee weken; abonnementsprijs: 22,00 per jaar; postgirorekening 459099.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD  HOOGVLIET, tel. 010 - 416 13 03.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD  HOOGVLIET, tel. (uitsluitend op vrijdagavond van 19.3020.30 uur): 010 - 416 80 68.

Inzending van kopij kan ook via e-mail bij voorkeur op de donderdag vr de redactieavond naar:

 

Problemen met het lezen van kerkblad of agenda?

Als U de interneteditie van kerkblad of agenda ophaalt wordt een PDF-bestand geopend; om dit te lezen moet Adobe (Acrobat) Reader of Foxit PDF Reader op uw computer zijn geinstalleerd. Dikwijls zal het eerste programma te vinden zijn op n of andere CD-rom; vaak is het namelijk nodig voor de handleiding van een programma of van een computeruitbreiding. Kunt U het niet vinden, of wilt U gebruik maken van de nieuwste versie, dan kan het bij de website van Adobe worden opgehaald. Het is wel een flinke 'download' maar U heeft er een sterk stuk gereedschap bij.

Het tweede programma, dat aanzienlijk kleiner is en sneller werkt, vindt U op http://www.foxitsoftware.com/pdf/pdfrd.zip Wie alleen wil lezen heeft hieraan genoeg.

 


Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder