Klik op een foto links om deze te vergroten; klik daarna op een volgende foto, of klik op een grote foto om alles weer te verkleinen
tip: als de kleine foto's verborgen raken onder de grote foto. maak dan het venster van je browser lager (of breder).
of klik hier om de pagina groter weer te geven

Maartje en Melanie speelden fluit tijdens de dienst

Sabrina heeft het lied "Vrede" gezongen
Terwijl Sabrina oefent kijken Boukje, Melanie, Maartje en Jessica toe

foto's: Dineke van Veelen

Maartje ...

 

...en Melanie namen ook de schriftlezingen voor hun rekening

 

en Jessica bereidde het gebed goed voor (in de dienst zou ze dat samen met ds Viola Huls uitspreken)

 

Alle goeds gewenst, jullie vier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder