Op 5 september 2010 beleefden we een prachtige, zonnige dag. Na veel regenweken in augustus en een voorafgaand weekend met veel wateroverlast was dat een hele opluchting. Het had anders gekund, nietwaar?
Op die mooie zonnige dag waren er ruim driehonderd stoelen neergezet voor bezoekers, naast tientallen stoelen voor het gospelkoor Relight uit Poortugaal en de Christelijke muziekvereniging DES uit Hoogvliet. Geen stoel bleef ongebruikt en er moesten stoelen worden bijgezet.
De dienst met als thema 'Vol van Hoop' was feestelijk en inspirerend.

Na de dienst was er een markt van acitviteiten in en rond onze gemeente. Er waren kraampjes van het Kerkblad, de werkgroep Taize aan de Maas, de Wereldwinkel, de Protestantse Vrouwendienst, de Diaconie in samenwerking met de ZWO-groep, Stichting Aanbouw Dorpskerk, de KinderNevenDienst, de Tienerdisco en de vrijwilligersorganisatie voor Siloam. Na koffie en brood met soep was het goed toeven op deze markt en velen zijn dan ook gebleven om ook dit deel van de startzondag mee te maken.

De vele voorbereidingen zorgden ervoor dat alles tot zijn recht kwam. Net zoals de drie voorgaande keren trekken we ook nu weer de conclusie: voor herhaling vatbaar.

Een fotoverslag vindt u hier
foto's: Joop Speulman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright voor de hele site: internetwerkgroep Protestantse Gemeente Hoogvliet. Bij foto's staat -indien bekend- wie de maker of copyrighthouder is. Voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt (door links of anderszins) kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht U op deze site materiaal aantreffen waarvan U het copyright heeft, wilt U zich dan in verbinding stellen met de webbeheerder